За служіння освітянській справі. Преміювання викладачів.

Кожна ефективна діяльність заслуговує на визнання та пошану. В останні роки керівництво ТДАТУ удосконалило підходи до системи мотивації співробітників Університету. На основі аналізу наукових здобутків вчених ТДАТУ, високих досягнень Університету у міжнародних та національних рейтингах ЗВО, оновлені системи заохочення та стимулювання співробітників Університету.

Впродовж 2019-2020 років були розроблені:

  • ПОЛОЖЕННЯ про порядок виконання робіт і оплати праці та преміювання працівників за замовленнями на проведення наукових досліджень…у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного (2019 р.);
  • ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників ТДАТУ (2019 р.)
  • Внесені зміни у КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2020 – 2021 роки.

В цих документах визначені показники і умови преміювання науково-педагогічних, педагогічних працівників, адміністративно-правлінського та навчально-допоміжного персоналу з урахуванням досягнень співробітників та відповідно до визначених критеріїв.

Так, за останній час, згідно з рішення Конференції трудового колективу університету та у відповідності до пункту 2.17 Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом університету, наказом ректора були премійовані у розмірі середньомісячної заробітної плати співробітники університету за активну публікаційну роботу у виданнях, які реферуються наукометричними базами Scopus, Web of Science:

1. ВОЛОХ Анатолій Михайлович Професор кафедри геоекології та землеустрою;
2. ВОЛОШИНА Анжела Анатоліївна Професор кафедри мехатронних систем та транспортних технологій;
3. ПАНЧЕНКО Анатолій Іванович Завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій.
4. КЮРЧЕВ Сергій Володимирович Декан механіко-технологічного факультету;
5. НАДИКТО Володимир Трохимович Проректор з наукової роботи.

 

– преміювали у розмірі посадового окладу:

 1.ВЕРХОЛАНЦЕВУ Валентину Олександрівну Доцента кафедри обладнання переробних і харчових  виробництв імені Ф.Ю.Ялпачика;
2. ДЕМКО Валентину Сергіївну Викладача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму;
3. ДЯДЕНЧУК Олену Федорівну Старшого викладача кафедри вищої математики та фізики;
4. ЖУРАВЛЯ Дмитра Павловича Професора кафедри технічного сервісу та систем в АПК;
5. ІГНАТЬЄВА Євгена Ігоровича Старшого викладача кафедри машиновикористання в землеробстві;
6. КУВАЧОВА Володимира Петровича Завідувача кафедри машиновикористання в землеробстві;
7. МІЛЬКА Дмитра Олександровича Професора кафедри машиновикористання в землеробстві;
8. ПРІСС Олесю Петрівну Завідувача кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи;
9. САМОЙЧУКА Кирила Олеговича Завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені Ф.Ю.Ялпачика;
10. СИМОНЕНКО Світлану Вікторівну Завідувача кафедри іноземних мов;
11. ТРУСОВУ Наталю Вікторівну Професора кафедри обліку і оподаткування;
12. ТІТОВУ Олену Анатоліївну Помічника ректора з міжнародних питань.

 

За вагомі досягнення в науковій та педагогічній діяльності, особистий внесок в підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору економіки України та згідно з Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом університету, п. 4.8. розділ 4  оголошено Подяку і премійовано у розмірі 5000 грн. науково-педагогічних працівників, які занесені на Дошку Пошани ТДАТУ у 2019 році:

1. БОЛТЯНСЬКУ Наталю Іванівну Доцента кафедри технічного сервісу та систем в АПК;
2. СКЛЯР Радмiлу Вiкторiвну Доцента кафедри технічного сервісу та систем в АПК;
3. НЕСТЕРЕНКО Світлану Анатоліївну Завідувача кафедри менеджменту;
4. ОЛЕКСЕНКА Романа Іванович Виконуючого обов’язки завідувача кафедри публічного управління, адміністрування та права;
5. КУВАЧОВА Володимира Петровича Завідувача кафедри машиновикористання в землеробстві;
6. ВЕРХОЛАНЦЕВУ Валентину Олександрівну Доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика;
7.САМОЙЧУКА Кирила Олеговича Завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика;
8. ЛЕГЕЗУ Дар’ю Георгіївну Завідувача кафедри маркетингу;
9. ШКВИРЮ Наталю Олександрівну Доцента кафедри маркетингу;
10. КВІТКУ Сергiя Олексiйовича Завідувача кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова;
11. НЕСТЕРЧУК Дiну Миколаївну Доцента кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова;
12. КОЛЕСНIКОВА Максима Олександровича Завідувача кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії;
13. ПРІСС Олесю Петрiвну Завідувача кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи;
14. СЕРДЮК Марину Єгорiвну Професора кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи;
15. ЄРЕМЕНКО Оксану Анатоліївну Професора кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки;
16. ШЛЄІНУ Людмилу Iванiвну Старшого викладача кафедри суспільно-гуманітарних наук;
17.МИХАЙЛОВА Євгена  Володимировича Доцента кафедри машиновикористання в землеробстві.

 

За вагомі досягнення в науковій та педагогічній діяльності, особистий внесок в підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору економіки України та згідно з Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом університету, п. 4.8. розділ 4 оголосити Подяку і преміювати у розмірі 5000 грн. науково-педагогічних працівників, які мають звання «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР ТДАТУ»:

1. СІРОГО Iгоря Сергiйовича Професора кафедри технічного сервісу та систем в АПК;
2. ПАНЧЕНКА Анатолiя Iвановича Зав. кафедри мехатронних систем та транспортних технологій;
3. КОЛЬЦОВА Миколу Павловича Доцента кафедри сільсько-господарських машин;
4. ВЕРШКОВА Олександра Олександровича Зав. кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування імені професора В.М. Найдиша;
5. ДМІТРІЄВА Юрія Олексійовича Старшого викладача кафедри механіки та комп’ютерного проектування імені професора В.М. Найдиша;
6. ІВЖЕНКА Олександра Васильовича Доцента кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування імені професора
В.М. Найдиша;
7. БОЙКА Валентина Семеновича Доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика;
8. ДІОРДIЄВА Володимира Трифоновича Зав. кафедри електроенергетики і автоматизації;
9. СТРУЧАЄВА Миколу Iвановича Доцента кафедри електротехнологій і теплових процесів;
10. КРАВЦЯ Василя Iвановича Доцента кафедри вищої математики та фізики;
11. АЛЕКСЄЄВУ Ольгу Миколаївну Доцента кафедри плодоовочів-ництва, виноградарства та біохімії;
12. ЗАГОРКО Надiю Петрiвну Доцента кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

 

Вітаємо вас, шановні колеги! Наснаги, натхнення і подальших успіхів вам!