Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти має забезпечувати «дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти». Нагальна потреба у боротьбі з плагіатом стає зрозумілою з огляду на масштаби явища.

До порушень академічної доброчесності у Законі, окрім ряду інших, віднесено:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та сервісом перевірки оригінальності тексту Unicheck Україна підписано договір про надання послуг з метою сприяння розвитку академічної доброчесності при здійсненні освітньої діяльності. Відповідальні адміністратори з боку університету проводять регулярну перевірку курсових та дипломних робіт (проєктів) на плагіат.

Результати перевірки курсових та дипломних проектів (робіт) на плагіат 2019-2020 н.р