Опитування роботодавців щодо задоволеності якістю підготовки фахівців у ТДАТУ здійснюється відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Таке опитування є формою участі роботодавців у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Опитування роботодавців передбачає отримання та аналіз інформації щодо:

  • відповідності компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікуванням і потребам роботодавців;
  • відповідності потреб ринку праці у випускниках за даною освітньою програмою;
  • рівня конкурентоспроможності випускників університету;
  • потреб у інших освітніх пропозиціях університету.

Аналітичні звіти опитувань роботодавців 2020-2021 н.р.

Аналітичні звіти опитувань роботодавців 2019-2020 н.р.