Важливість питання спостереження і оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти в умовах упровадження в Україні елементів кредитно-модульної системи організації освітнього процесу є надзвичайно важливими.

В Україні, незважаючи на зростаючу увагу до питань якості освіти, появи значної кількості досліджень з проблем якості освіти, керування якістю освіти, оцінювання якості, сама концепція якості освіти тільки створюється – визначаються підходи; формуються показники, аспекти якості; постає питання щодо критеріїв. Все це в тій чи іншій мірі знайшло своє відображення в Проекті нового Закону про вищу освіту, а також у змінах, що спостерігаються при ліцензуванні або акредитації напрямів, спеціальностей університету.

У групі складових умов якості освіти, що традиційно виділяється, якість освіти виступає результатом взаємодії чотирьох чинників: інтелектуального потенціалу студентів й самого освітнього процесу, що підживлюється інтелектуальним потенціалом викладачів і навчальною базою. Проте іноді доречніше говорити не про якість освіти, як таку, а про якість різних складових освітнього процесу (кадрового потенціалу, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, матеріально-технічної бази, підсумкової підготовки випускників тощо).

За великим рахунком обов’язок закладу вищої освіти, його викладачів це не тільки вчити, але й навчити, що в ідеалі завжди можливо. Для цього необхідний постійний контроль процесу навчання, так як результат навчання оцінюється не кількістю інформації, що надається, а якістю її засвоєння, умінням використовувати і здібністю до подальшої самостійної освіти.

Так, для контролю рівня залишкових знань у ТДАТУ розробляються тести, в яких наголос робиться на те, що студент знає і що він може зробити і після здачі сесії проводяться зрізи залишкових знань студентів. Їх результати можна переглянути нижче.


Результати всеукраїнського он-лайн тестування


 

Результати
здачі екзаменаційних сесій та зрізів залишкових знань 2020-2021 н.р.
МТФ Агроінженерія
(Процеси, машини та обладнання АПВ)
1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Галузеве машинобудування 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Прикладна механіка 1 Зимова
2
3
4
М1
М2
ЕНФ Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка (ЕЕС АПК)
1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Комп’ютерні науки 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
АТЕ Агрономія 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Екологія 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
4 Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Цивільна безпека 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
4 Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Харчові технології 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Геодезія та землеустрій 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
4 Зимова
Літня
М1
М2
Готельно-ресторанна справа 1 Зимова
2 Літня Зимова
3
4
М1
М2
Садівництво і виноградарство 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
4
М1
М2
ФЕБ Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Облік і оподаткування (Облік і аудит) 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Фінанси, банківська справа та страхування
(Фінанси і кредит)
1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Маркетинг 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Менеджмент 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2
Економіка 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4 Літня Зимова
Літня Зимова
М1 Літня Зимова
М2 Літня
Публічне управління та адміністрування 1 Зимова
2 Літня Зимова
3 Літня Зимова
Зимова
4
М1 Зимова
М2
Туризм 1 Зимова
2 Літня Зимова
3
4
М1 Зимова
М2