Удосконалення освітньо-виховного процесу в ЗВО пов’язане з необхідністю модернізації науково-методичної роботи, її вдосконалення на інноваційній основі, залучення викладачів у наукову діяльність та дослідно-експериментальну роботу і формування в них нових підходів до організації науково-методичної роботи, нового розуміння викладацької творчості.

Чинна система внутрішньо університетської науково-методичної роботи відіграє важливу роль у розвитку сучасної вищої освіти. Тривалий час вона відповідала вимогам університету: викладачі були озброєні необхідними знаннями, вміннями; сприяла піднесенню їх наукового рівня та професійної майстерності. Однак, як у змістовному, так і в організаційному плані, університетська  науково-методична робота нині не забезпечує повною мірою подолання суперечностей між рівнем знань та вмінь викладачів і вимогами суспільства. Отже, задля підвищення ефективності вищої освіти, потрібно розглядати необхідність удосконалення науково – методичної роботи.

Наукові видання є давнім, випробуваним і авторитетним в усьому світі засобом фіксації та поширення інформації, створеної творчою працею вчених.  В Таврійському державному агротехнологічному університеті для удосконалення освітньо-виховного процесу інформаційно-методичні матеріали  систематично друкуються у збірники науково-методичних праць, які призначені для використання науково-дослідницьким та науково-викладацьким  складом навчального закладу.

Вимоги до оформлення статей

Шаблон статті


Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» 2024

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» 2023

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» 2022

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» 2021

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» 2020

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» 2019

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» 2018

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» 2017

Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» 2016