Науково-методична рада створюється за рішенням Вченої ради університету.

Головною метою діяльності НМР є організація, координація і контроль навчально-методичної роботи в університеті, спрямованої на підвищення якості освітнього процесу, підготовку фахівців відповідно до європейських освітніх стандартів.

Головним завданням НМР є планування та координація навчально-методичної роботи в університеті, контроль за її станом  в навчальних підрозділах, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу та його методичного забезпечення.

Склад Науково-методичної ради затверджується наказом ректора університету, за поданням ректорату, щорічно. Головою НМР університету є проректор з науково-педагогічної роботи, який очолює іі роботу. До складу входять: проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, голови методичних комісій факультетів, завідуючі кафедрами, провідні професори та доценти, секретар.

 

СКЛАД

Науково-методичної ради ТДАТУ на 2019-2020 навчальний рік

1.   Ломейко О.П. – голова Науково-методичної ради, проректор з НПР
2.   Скляр О.Г. – перший проректор
3.   Кюрчев С.В. – декан механіко-технологічного факультету
4.   Ортіна Г.В. – декан факультету економіки та бізнесу
5.   Назаренко І.П. – декан факультету енергетики та комп’ютерних технологій
6.   Іванова І.Є. – декан факультету агротехнологій та екології
7.   Галько С.В. – директор ННІ ЗУП
8.   Грицаєнко І.М. – помічник ректора з ВР
9.   Болтянська Н.І. – доцент кафедри ТСС в АПК, начальник НМЦ
10. Смєлов А.О. – голова метод. комісії механіко-технологічного ф-ту,доцент каф. ТСС в АПК
11. Костякова А.А. – голова метод. комісії ф-ту економіки та бізнесу, доцент каф. ОО
12. Григоренко О.В. – голова метод. комісії ф-ту агротехнологій та екології, доц. каф.ХТГРС
13. Нестерчук Д.М. – голова метод. комісії ф-ту енергетики та комп’ютерних технологій, доцент каф. ЕТЕМ ім. Овчарова
14. Тараненко Г.Г. – голова метод. комісії ННІ ЗУП, доц.каф.СГН
15. Рогач Ю.П. – професор, зав кафедрою ЦБ
16. Самойчук К.О. – професор, зав. кафедрою ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА
17. Сосницька Н.Л. – професор, зав. кафедрою ВМФ
18. Скляр Р.В. – зав. відділом моніторингу якості освіти, доцент кафедри ТСС в АПК
19. Сокол О.Г. – доцент, зав кафедрою ПТБ
20. Тодорова Л.В. – доцент, зав. кафедрою РС
21. Лисенко О.В. – доцент кафедри ЕА
22. Симоненко С.В. – зав. кафедрою ІМ
23. Панченко А.І. – зав.кафедрою МСТТ
24. Заваденко О.А. – секретар Науково-методичної ради, методист НМЦ