Науково-методична рада створюється за рішенням Вченої ради університету.

Головною метою діяльності НМР є організація, координація і контроль навчально-методичної роботи в університеті, спрямованої на підвищення якості освітнього процесу, підготовку фахівців відповідно до європейських освітніх стандартів.

Головним завданням НМР є планування та координація навчально-методичної роботи в університеті, контроль за її станом  в навчальних підрозділах, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу та його методичного забезпечення.

Склад Науково-методичної ради затверджується наказом ректора університету, за поданням ректорату, щорічно. Головою НМР університету є перший проректор, який очолює іі роботу. До складу входять: проректор з наукової роботи, декани факультетів, голови методичних комісій факультетів, директор бібліотеки, секретар.

 

СКЛАД

Науково-методичної ради ТДАТУ на 2023-2024 навчальний рік

 

1.  Ломейко О.П. – голова Науково-методичної ради, перший проректор, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачека
2.   Панченко О.А. – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри мехатронних систем тракторів та сільськогосподарських машин
3.   Шарова Т.М. – заступник голови НМР, начальник ННЦ, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук
4.   Землянська А.В. – секретар НМР, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук
5.   Кувачов В.П. – декан механіко-технологічного факультету, доцент кафедри експлуатації та технічного сервісу машин
6.   Іванова І.Є. – декан факультету агротехнологій та екології, доцент кафедри рослинництва та садівництва
7.   Галько С.В.  – в.о. декан факультету енергетики та комп’ютерних технологій, доцент кафедри електротехніки та електромеханіки імені професора В.В. Овчарова
8.  Шокарев О.М. – в.о. керівника ННІ ЗУП, доцент кафедри експлуатації та технічного сервісу машин
9.   Колокольчикова І.В. –  в.о. декана факультету економіки та бізнесу, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування
10. Скляр Р.В. – завідувач відділу моніторингу якості освітньої діяльності університету, доцент кафедри експлуатації та технічного сервісу машин
11. Вороніна Ю.Є. – голова методичної комісії факультету економіки та бізнесу, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування
12. Аюбова Е.М. – голова методичної комісії факультету агротехнологій та екології, старший викладач кафедри геоекології та землеустрою
13. Тараненко Г.Г. – голова методичної  комісії ННІ ЗУП, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук
14.  Дереза О.О. – голова методичної комісії механіко-технологічного факультету, доцент кафедри інженерної механіки та комп’ютерного проектування
15.  Вовк О.Ю. – голова методичної комісії факультету енергетики та комп’ютерних технологій, доцент кафедри електротехніки та електромеханіки імені професора В.В.Овчарова
 16. Білоцька О.М.  – директор наукової бібліотеки
17. Верхоланцева В.О. – помічник ректора з міжнародних питань, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачека