Необхідною умовою розвитку якості освіти є незалежний контроль результатів навчання, який дозволяє виявити рівень засвоєних знань та набутих вмінь і навичок. Керуючись положеннями, що стосуються організації освітнього процесу в ТДАТУ та питань контролю якості освіти, Центр незалежного оцінювання проводить перевірку результатів навчання з усіх дисциплін серед здобувачів вищої освіти першого курсу та студентів, що навчаються за дуальною формою та індивідуальним графіком освітнього ступеня «бакалавр».

У рубриці «Незалежне оцінювання» представлено організаційні матеріали до проведення контрольних заходів та результати незалежного оцінювання і зрізів знань здобувачів вищої освіти.

Презентація процедури незалежного оцінювання здобувачів вищої освіти