2023-2024 н.р.

 1. Наказ про затвердження складу НМР ТДАТУ на 2023-2024 н.р. (61-ОД від 30 серпня 2023 р.)
 2. Наказ про_затвердження положення дисципліни за вибором. (106-ОД від 29 листопада 2023 р.)

2022-2023 н.р.

 1. Наказ про положення про ННЦ (75-ОД від 01 вересня 2022 р.)
 2. Наказ про положення та склад НМР (76-ОД від 01 вересня 2022 р.)
 3. Наказ про планування роботи НПП (77-ОД від 01 вересня 2022 р.)
 4. Наказ про робочу програму (28-ОД від 27 квітня 2023 р.)
 5. Наказ про дуальну форму навчання (31-ОД від 27 квітня 2023 р.)
 6. Наказ про проведення практик здобувачів (31-ОД від 27 квітня 2023 р.)
 7. Наказ про методичну комісію факультету (29-ОД від 27 квітня 2023 р.)

2021-2022 н.р.

 1. Наказ про створення Центру незалежного оцінювання (№100-ОД від 01 червня 2021 р.)
 2. Наказ про результати залишкових знань та незалежного заміру знань студентів університету у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року (№124-ОД від 01 липня 2021 р.)
 3. Наказ про готовність кафедр до навчального року та організацію освітнього процесу у 1 семестрі 2021-2022 навчального року (№192-ОД від 06 вересня 2021 р.)
 4. Наказ про підготовку та проведення підсумкового контролю знань у осінньому семестрі 2021-2022 навчального року (№214-ОД від 16 вересня 2021 р.)
 5. Наказ про завершення дистанційного навчання, поновлення аудиторних занять в університеті та заходи запобігання епідемії короновірусної інфекції (№ 1822-К від 30  вересня 2021 р.)
 6. Наказ про продовження дистанційного навчання в університеті та заходи запобігання епідемії короновірусної інфекції (№ 1915-К від 13 жовтня 2021 р.)
 7. Наказ про продовження дистанційного навчання в університеті та заходи запобігання епідемії короновірусної інфекції  (№ 1960-К від 22 жовтня 2021 р.)
 8. Наказ про організацію дуальної форми навчання студентів університету у 2021-2022 навчальному році (№ 247-ОД від 26 жовтня 2021 р.)
 9. Наказ про завершення дистанційного навчання, поновлення аудиторних занять в університеті та заходи запобігання епідемії короновірусної інфекції (№ 2066-К від 09 листопада 2021 р.)
 10. Наказ про стан запровадження незалежного оцінювання здобувачів вищої освітиза результатами ПМК 1 та ПМК 2 (№ 304-ОД від 29 грудня 2021 р.)