Наукова  конференція — форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов’язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи.

Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовому оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції. Потім починається збір тез доповідей і іноді оргвнесків. За своїм статусом конференція займає проміжне положення між семінаром і конгрессом.

Науково – методична конференція це ефективна форма залучення широких кіл керівників і фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, науковців до аналізу практики, узагальнення й поширення кращого досвіду державного управління й самоврядування, господарювання й економічної діяльності, створення теоретичних і методичних передумов для його впровадження.

Кожного року на базі університету проходить науково-методична конференція, в якій приймають участь науково-педагогічні працівники ТДАТУ та коледжів. В ході пленарного засідання конференції учасники обговорюють актуальні проблеми освітнього процесу, виступають з доповідями, обмінюються думками й інформацією з певних питань. Після обговорення виноситься резолюція. За підсумками конференції випускається збірник науково-методичних праць «удосконалення освітньо-виховного процесу у вищому навчальному закладі».

19 квітня 2018 року  було проведено науково-методичну конференцію на тему « ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», де за результатами конференції були ухвалені ряд рішень, та  була прийнята резолюція.

Науково-методична конференція «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» (29 травня 2023 р.)

Науково-методична конференція «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» (31 травня 2024 р.)