Шарова Тетяна Михайлівна

Посада: професор кафедри суспільно-гуманітарних наук

Базова вища освіта: 2006 року закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація «Викладач української мови і літератури»
2018 року закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спеціальність «Філософія», освітня програма «Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх та релігійних процесів»

Вчене звання: професор У 2021 році отримала вчене звання професора кафедри української і зарубіжної літератури (№ АП 002633).

Науковий ступінь: доктор філологічних наук У 2020 захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Бориса Гінченка та отримала науковий ступінь доктора філологічних наук. Спеціальність 10.01.01 – українська література (ДД № 010950).

Email: tetiana.sharova@tsatu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Українська література ХХ століття, сучасна українська літературна мова

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького працювала з 2006 року на посаді викладача кафедри української і зарубіжної літератури. З 2006 – старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури. З 2012 р. – доцент кафедри української і зарубіжної літератури. З 2015 р. – декан філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. З 2017 р. – вчений секретар Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. З 2016 по 2021 р. – завідувач кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. З травня 2021 р. – професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
Наукова та професійна активність

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112613
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112557
Фахові публікації
Шарова Т.М., Землянська А.В. Проблема мови та культура мислення К. Гордієнка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021. №51. Т. 1. С. 132–135.
Лубко Д.В., Шарова Т.М. ливості розробки електронного підручника з української літератури. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165
T. Sharova, S. Sharov S. Karnachova M. M. Samarsky's artistic work on the topic of inclusion: modern reception. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. № 36. Т. 6. С. 123-128.
Шаров С.В., Шарова Т.М., Мамчур Є.О. Радушинська О. повість «Метелики в крижаних панцирах»: соціальний та психологічний аспекти. Актуальні питання гуманітарних наук. № 37. 2021. Т. 3. С. 153-159.
Шарова Т.М., Мамчур Є.О. The phenomenon of inclusion in Irina Morikvas's story «Magda and the wind». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2021. №49. Т.2. С. 119-123.
Шарова Т.М. Українська мова у професійному спілкуванні: комунікація майбутніх ІТ-фахівців. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 11(79). 2021. С. 245–247.
Sharova T., Sharov S., Gladkykh H. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми : СумДПу імені А.С. Макаренка. 2021. №1(105). С. 295–305.
Міжнародні публікації
Шарова Т. М. Инклюзия в художественном пространстве Украины . Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш]
Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. 2021. С. 227-232.

Булгакова Ю.О., Шарова Т.М. Анализ художественной литературы на тему инклюзии: Андрей Бачинский «140 децибел тишины», Дзвинка Матияш «Марта с улицы святого Николая». Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]
Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. 2021. С. 57-66.

Шарова Т.М., Шаров С.В. Инклюзия в украинской литературе: художественное творчество А. Бачинского Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]
Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. 2021.

Карначова С.М., Шарова Т.М., Борьба с внутренними комплексами человека в произведении Оксаны Радушинской «Бабочки в ледяных панцирях». Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]
Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. 2021. С. 148-153.

Кравченко К.С., Шарова Т.М., Психологические особенности мышления Кристофера Буна в романе «Загадочный ночной инцидент с собакой». Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]
Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. 2021. С. 166-173.

Інші публікації
Гайдіна С.О., Шарова Т.М. Особливості індивідуального письма І.Багряного: рання творчість письменника. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. №4. С. 11-23.
Гайдіна С.О., Шарова Т.М. Особливості стратегії творчості Ю. Яновського . Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. №4. С. 23-28.
Забаренко А.Ю. Шарова Т.М. Поетикальні особливості твору Дзвінки Матіяш «Дорога Святого Якова». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. №4. С. 35-41.
Шарова Т.М. Цифровізація освітнього простору: вивчення творчості І. Франка . Альманах «Франкіана»: матеріали Науково-практичної конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присвяченої 165-тій річниці від дня народження Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті (Київ, 25 травня 2021 року) / За заг. ред.: М. Мозер. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2021. С. 100–108.
Резниченко А.В., Шарова Т.М. Проблематика та переваги дистанційного навчання в умовах пандемії у закладах вищої освіти. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. №4. С. 174-181.
Шарова Т.М. Literary paradigm of posttotalitarian narrative. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О. А., Михайлов В. В [та ін.]. Частина 2. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. C.128-130.
Шарова Т.М. Академічна доброчесність і академічне письмо: цифровізація та комунікація. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів V усеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Суми, 29-30 жовтня 2021 року) / за ред. О. М. Семеног. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. Випуск 5. С. 12-14.
Шарова Т.М., Шаров С.В. Візуалізація навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення» (23-24 вересня 2021 р., м. Одеса). 2021. С. 165-169.
Рецензії на книги Шарова Т.М. Подорож за щастям, або очищення душі дорогою Святого Якова (Дзвінка Матіяш «Дорога Святого Якова»). Українські студії в європейському контексті. Випуск. 3., 2021. С.383-386.
Шарова Т.М. Соціалізація людей з особливими потребами: проблеми та перспективи (Марк Геддон «Загадковий нічний інцидент із собакою»). Scientific Journal Virtus. № 55. 2021. С. 181-182.
Шарова Т.М. Жіноча правда, або доленосність української нації (Галина Гузовська-Корицька Калинове намисто жіночої долі). Scientific Journal Virtus. №55. 2021. С. 183-188. Міжнародне видання
Шарова Т.М. Пригоди завжди непередбачувані (Є.Пірог «Тридцять перший меридіан»). Українські студії в європейському контексті. Випуск. 4., 2021. С.197-199.
Шарова Т. Цифровізація освітнього простору: вивчення творчості І. Франка. Альманах «Франкіана»: матеріали Науково-практичної конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присвяченої 165-тій річниці від дня народження Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті (Київ, 25 травня 2021 року) / За заг. ред.: М. Мозер. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2021. С. 100–108.
Свідоцтво про авторське право №104172 від 20.04.2021 р. на монографію«Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика компромісу (на матеріалі творчості К.Гордієнка)».
Свідоцтво на авторське право №104699 від 20.05.2021 р. на наукову стаття «Організація самостійної діяльності здобувачів вищої освіти засобами ІКТ».
СВIДОЦТВО_про_реeстрацiю_авторського_права_на_твiр_(№106351)
СВIДОЦТВО_про_реeстрацiю_авторс_кого_права_на_твiр_(№106721)
Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84–98 (Scopus)
Sharova T., Sharov S., Vorovka M., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84-98. eISSN: 2192-4880. SCOPUS
Збірка поетичних творів “Білої троянди пелюстки” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77746 від 20.03.2018 р.)
Комп’ютерна програма “Експертна система для компаративного аналізу художніх творів” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76443 від 31.01.2018 р.)
Підручник “Історія української літератури 40-60 рр. XX ст.” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76448 від 31.01.2018)
Навчальний посібник «Видатні особистості української словесності» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82524 від 20.10.2018 р.)
Навчальний посібник «Світова література в умовах глобалізаційних процесів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82764 від 12.11.2018 р.)
Sharova T., Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A.Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (95). 2020. С. 323-334. Фахове видання
Гладких Г.В., Шарова Т.М.Організація самостійної діяльності здобувачів вищої освіти засобами ІКТ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (69). 2020. С. 70-74. Фахове видання
Шаров С.В., Карначова С.М., Шарова Т.М. Developing civic competence through the art of the word (based on K. Gordienko’s literary works). International Humanitarian University Herald. Philology. 2020. №1(41). P. 73–76. Фахове видання
Шарова Т.М.Основні етапи модуляцій художнього мислення К. Гордієнка. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 30. Т.3. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 163-169. Фахове видання
Sharova T. Artistic and documentary basis of creativity K. Gordienko: modern retrospective. Scientific Journal Virtus. № 41. 2020. С. 173-176. Міжнародне видання
Шарова Т.Схематичні шляхи репродукування світу у вимірі канону соцреалізму (на матеріалі творчості Костя Гордієнка). Scientific Journal Virtus. № 42. 2020. С. 142-144. Міжнародне видання
Sharova T. Filatova O. S., Huzenko S. V Kavun L. І., Romanenko O. V., Yankova N. I., Zhurba S. S.Short prose of Kost’ Gordienko of the 1920’s: dynamics of thematic and genre-style orientations. From rhetorical communication to a situation of real dialogue. The experience of literary reflection at the beginning of the XX century: collective monograph: Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2020. S. 54–71. Закордонна колективна монографія

Sharova T., Verkhovod I., Hurbyk Yu., Voronina Yu., Izbash S.Problems and principles of optimizing the socio-economic effect of the personal income tax in ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Том 3. № 34. 2020. С. 402-412. ISSN 2306-4994 (print)
ISSN 2310-8770 (online) WOS

Sharov S., Filatova O., Sharova T. The development of an online platform for studying Ukrainian literature. TEM Journal. 2020. Volume 9, Issue 3. C. 1171-1178. ISSN 2217-8309 WOS\SCOPUS
Sharova T., Sharov S., Ohulchanska О., Zemlianska А.The key features and periodization of socialist realism in the literary context. Journal of History Culture and Art Research. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 9. No. 4. 2020. Р.241-263. ISSN 2147-0626 WOS
Sharova T., Sharov S., Chorna O., Pavlenko A.Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC. International Journal of Emerging Technologies in Learning/ iJET, Vol. 16. № 05. 2021. Р. 201-213.ISSN:1863-0383 (online). SCOPUS

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПЕРЕЛІК Шарова Т.М., Землянська А.В. Життя як політ: художні домінанти творчості Володимира Родіонова: монографія. [передм. проф. І.Л.Михайлина]. Харків: Федорко, 2017. 196 с.
Шарова Т.М., Землянська А.В. Світова література в умовах глобалізаційних процесів. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 156 с.
Шарова Т.М. Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка): монографія. Мелітополь: ФОП Однорог, 2019. 400 с.
Шарова Т.М. Історія української літератури I половини ХІХ ст. 2-ге видання доп. і перероб. Х.: Майдан, 2017. 272 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Лист (№1/11-9803 від 18.06.12)
Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст.”: підручник / Т.М. Шарова, С.В. Шаров. Мелітополь: Люкс, 2018. 201 с. (Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 4 від 10 жовтня 2017 р.)
Шарова Т.М. Кость Гордієнко: нариси, публіцистика, епістолярій: науково-публіцистичне видання. Укл. Шарова Т.М. Мелітополь: ФОП Однорог, 2017. 152 с. (Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 9 від 14.02.2017 р.).
Шарова Т.М., Шаров С.В. Поезія та проза Василя Бондаря крізь призму творчості письменника: науково-популярне видання. Мелітополь: ФОП Однорог, 2021. 154 с. (Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Протокол № 15 від 27.06.2019 р.).

Навчальні дисципліни

  • Українська мова за проф. спрямуванням

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

ПЕРЕЛІК 2021-2022 н.р. – голова журі обласного етапу ХII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. (наказ Запорізької обласної державної адміністрації № 549 від 13 грудня 2021 року
2021-2022 н.р. – голова журі обласного етапу ХХІI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2021/202 н.р. серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. (наказ Запорізької обласної державної адміністрації № 557 від 17 грудня 2021 року
Голова громадської організації «Інноваційні обрії України»
Член громадської професійної організації «Тьюторська Асоціація України» (з 2018 по теперішній час).
Експертна діяльність при Українському центрі оцінювання якості освіти 2018 р. – член експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти при Українському центрі оцінювання якості освіти (м. Київ) (наказ МОН України № 02-24-03/670 від 04.06.2018 р.)
2019 р. – член експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти при Українському центрі оцінювання якості освіти (м. Київ) (наказ МОН України № 83 від 17.05.2019 р.)
2020 р. – член експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти при Українському центрі оцінювання якості освіти (м. Київ) (наказ МОН України № 100 від 09.06.2020 р.).
2021 р. – член експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти при Українському центрі оцінювання якості освіти (м. Київ) (наказ МОН України № 76 від 12.05.2021 р.).
І місце – студентка Мамчур Є.О. Наукова робота на тему: «БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ В РОМАНЕ К. СТАРК «СТИГМАЛИОН»: ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
ІІ місце – Зарабенко А.Ю. Наукова робота на тему: «ТЕМА ИНКЛЮЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЗВИНКИ МАТИЯШ»
Підготувка двох переможців (І та ІІ місця) Міжнародного студентського конкурсу на кращу наукову роботу Секція “Літературознавство” (м. Гомель, Республіка Білорусь).
Експерт Всеукраїнського конкурсу «Стежками Каменяра» 2018-2021 рр. – експерт Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра» (2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р.).
Експертна робота в складі галузевої комісії науково-дослідних робіт з предмету «Українська мова, література (з методикою їх викладання)» 2017-2018 н.р. – член журі галузевої комісії науково-дослідних робіт з предмету «Українська мова, література (з методикою їх викладання)» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини) (Лист ректора Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини №353/01 від 22 лютого 2018 р.)
2018-2019 н.р. – голова галузевої комісії науково-дослідних робіт з предмету «Українська мова, література (з методикою їх викладання)» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини) (Лист ректора Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини №2268/01 від 22 листопада 2018 р.)
2019-2020 рр. – член журі галузевої комісії науково-дослідних робіт з предмету «Українська мова і література» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини) (Лист ректора Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини №2881/07 від 27 грудня 2019 р.)
Робота із захисту наукових робіт МАН (Запорізька область) 2019-2020 р. – член журі із захисту наукових робіт МАН наукового відділення літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства. Секція: українська література (Запорізька державна обласна адміністрація Наказ №608 від 23 жовтня 2019 р. «Про проведення ІІ та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019/2020 н.р.)
2020-2021 р. – член журі із захисту наукових робіт МАН наукового відділення літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства. Секція: українська література (Запорізька державна обласна адміністрація Наказ №34 від 27 січня 2021 р. «Про проведення ІІ та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2020/2021 н.р.)
Робота у складі журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. 2018-2019 н.р. – заступник голови журі обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. (наказ Запорізької обласної державної адміністрації № 718 від 03 грудня 2018 року «Про проведення обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і підготовку до фінального етапу 2018/2019 навчального року».
2019-2020 н.р. – заступник голови журі обласного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а. (наказ Запорізької обласної державної адміністрації № 696 від 02 грудня 2019 року «Про проведення обласного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і підготовку до фінального етапу 2019/2020 навчального року».
з 2020 р. по теперішній час – освітній експерт інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти у Запорізькій області (Наказ Державної служби якості освіти 26.05.2020 № 04-23/238)
2019 р. – експерт Національного агентства з питань якості вищої освіти (Засідання НАЗЯВО 23 грудня 2019 р.)
Член науково-методичної комісії (підкомісії) сектору фахової передвищої освіти НМР МОН України 014 Середня освіта (наказ МОН України № 907 від 09 липня 2020 р. «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти НМР МОН України») - 2020 р.
член предметної (галузевої) експертної групи МОН України (проведення експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому просторі) (Наказ МОН України № 95 від 22 січня 2021 р.) - 2021 р.
Член робочої групи з розробки та перевірки завдань Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика (наказ МОН України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» №96 від 21 грудня 2020 р. «Про утворення робочої групи» з розроблення та перевірки завдань Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика) - 2021 р.
ІІІ місце - Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя, 2019 ( Суховій Л.А. - номінація Літературна творчість)

Нагороди, заохочення, почесні звання:

ПЕРЕЛІК Подяка Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за організацію і проведення лекції. 2022р.
ІІІ місце (Коротиш А.А. - гуманітарний напрям) - обласний етап ХII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а., 2021 р.
І місце (Резниченко А.А. - негуманітарний напрям) - обласний етап ХII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а., 2021 р.
Диплом за перемогу у Міжнародному студентському конкурсі за кращу наукову роботу (2021)
Свідоцтво лауреата Конкурсу "Молодий вчений року" переможець у номінації "Філологічні науки" (2021)
Свідоцтво лауреата Конкурсу "Молодий вчений року" переможець у номінації "Громадська організація - популяризатор науки" (2021)
• Грамота Мелітопольського державного педагогічного університету (2009)
• Грамота Профспілкового комітету Мелітопольського державного педагогічного університету (2010)
• Диплом у номінації «Індивідуальне монографічне видання» (2010)
• Грамота Мелітопольського державного педагогічного університету (2010)
• Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2015)
• Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015)
• Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
• Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2016)
• Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2016)
• Подяка філологічного факультету Запорізького національного університету (2017)
• Почесна грамота Мелітопольської районної державної адміністрації (2017)
• Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2017)
• Подяка Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (2017)
• Почесна грамота Мелітопольської районної державної адміністрації (2017)
• Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2018)
• Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2018)
• Грамота Міністерства освіти і науки України (2021).