Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу за визначеною освітньою програмою здійснюється відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Таке опитування є формою участі здобувачів  вищої освіти у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого» навчання.

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ.


Аналітичні звіти опитувань здобувачів вищої освіти 2020-2021 н.р.

Аналітичні звіти опитувань здобувачів вищої освіти 2019-2020 н.р.