Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу за визначеною освітньою програмою здійснюється відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Таке опитування є формою участі здобувачів  вищої освіти у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого» навчання.

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін відбувається після проведення підсумкового модульного контролю №2 за всіма дисциплінами в кожному семестрі. Підведення підсумків за результатами анкетування щодо якості викладання дисциплін відбувається після завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитування доводяться до викладачів через завідувачів кафедри, директора/деканів, проректора і ректора.

Опитування здобувачів вищої освіти передбачає отримання та аналіз інформації щодо:

  • якості освітньої програми;
  • якості кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення;
  • якості викладання навчальних дисциплін;
  • організації та забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
  • дотримання принципів «студентоцентрованого» навчання;
  • дотримання принципів академічної доброчесності;
  • інших завдань.

Аналітичні звіти опитувань здобувачів вищої освіти 2020-2021 н.р.

Аналітичні звіти опитувань здобувачів вищої освіти 2019-2020 н.р.