Опитування випускників щодо задоволеності отриманими освітніми послугами за визначеною освітньою програмою здійснюється відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Таке опитування є формою участі випускників у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Опитування випускників є АНОНІМНИМ.

Опитування випускників передбачає отримання та аналіз інформації щодо:

  • відповідності результатів навчання і компетентності профілю освітньої програми;
  • відповідності змісту їх освіти потребам та вимогам ринку праці;
  • набору навчальних програм;
  • інших складових освітнього процесу.

Аналітичні звіти опитувань випускників 2020-2021 н.р.

Аналітичні звіти опитувань випускників 2019-2020 н.р.