Положення про відділ моніторингу якості освітньої діяльності у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014
№ 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти), Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету (далі ТДАТУ), Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Метою зазначеного Положення є підвищення якості освітнього процесу і забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти університету з усіх спеціальностей та форм навчання.


Положення про відділ моніторингу ТДАТУ