Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті. Організовується і проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
Організація практичної підготовки студентів ТДАТУ регламентується Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету
Практична підготовка студентів зі спеціальності “Агрономія” проходить у рамках навчальної та виробничої практик.
Основними завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.
Основним завданням виробничої практики є закріплення, розширення і поглиблення студентами теоретичних знань, одержаних у навчальному закладі, та набуття ними практичних навичок в організації і керівництві основними процесами сільськогосподарського виробництва, проведення науково-дослідної роботи і наукових досліджень, отримання професійних умінь і навичок робітничих професій.

Навчальна

Виробнича

Графік проведення практик студентів кафедри ПВБ на 2020-2021 н.р.

Графік проведення практик студентів кафедри ПВБ на 2018-2019 н.р.

 

Бази проходження практик по кафедрі Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія для ОКР “Бакалавр”

Бази проходження практик по кафедрі Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія для ОКР “Магістр – 1”

Бази проходження практик по кафедрі Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія для ОКР “Магістр – 2”

Студенти напряму підготовки “Садівництво та виноградарство і Агрономія” на виробничій практиці.

P4210025-e1430144150483
P9240017-e1430144200277
P4210048
P9240008

Навчальна практика з плодівництва

P9140037

IMG_20171012_093316

IMG_20171012_103246

IMG_20171012_094406

Посів ранніх ярих культур на дослідному полі кафедри.

IMG_20150322_112510-e1430145067352
IMG_20140314_120902

Навчальна практика з фізіології рослин.

IMG_20150322_112510-e1430145067352
наукова-робота-зі-студентами-на-полі

Навчальна практика з розсадництва

DSC_0913
DSC_0791
DSC_0781