Обговорення та аналіз відкритого навчального заняття проходить у день його проведення. Організовує обговорення голова циклової комісії.

Мета обговорення – оцінка організації навчального матеріалу, тобто структури заняття, доцільність обраних методів і засобів, допомога присутнім викладачам побачити окремі методичні прийоми, їх ефективність з точки зору поставлених завдань.

При обговоренні заняття питання повинні носити конкретний характер (про певні прийоми і методи роботи, конкретний навчальний матеріал даного заняття, можливі ситуації). Обговорення рекомендується проводити в наступній послідовності:

1. Викладач, який проводив заняття.

2. Запрошені викладачі.

3. Голова циклової комісії.

4. Методист або представник адміністрації

Обговорення повинно стати обміном думками, дискусією, які викликають бажання творчо використовувати представлений досвід в роботі. Тон обговорення має бути діловий і доброзичливий. Після виступу присутніх слово знову надається викладачеві, який проводив заняття. Він доводить свою точку зору, зазначає, які зауваження сприймає, з чим не згоден і чому. Правильно організоване обговорення допомагає дійти до єдиної думки з принципових методичних питань, впровадити результати відкритого заняття в педагогічну практику.

Протоколи перевірки відкритих лекційних занять за 2020-2021 н.р.

Протоколи перевірки відкритих лекційних занять за 2019-2020 н.р.