Міністерство освіти і науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Untitled

КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ВИНОГРАДАРСТВА ТА БІОХІМІЇ

Untitled

Вимоги до матеріалів конференції

Текст матеріалів подається українською або англійською мовами, обсягом до трьох сторінок А4, з таблицями, рисунками (або без них) і бібліографією, (оформленою за APA Style).

Текстовий редактор Microsoft Word.

Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Тип шрифту – Times New Roman. Розмір шрифту – 14, через 1 інтервал. Текст без переносів, вирівнювання за шириною.

Абзацний відступ – 1,0 см. Без нумерації сторінок.

Латинські назви подаються курсивом.

Рисунки, графіки та діаграми виконуються у чорно-білому варіанті.

Завантажити вимоги до матеріалів конференції

На головну