Капінос М.В. Азотфіксуюча здатність сортів гороху посівного (Pisum sativum L.) за передпосівної обробки насіння в умовах Півдня України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Миколаїв : тези доповідей: Миколаїв : МНАУ, 2020. С. 29;
;
Капінос М.В. Продуктивність сортів гороху посівного залежно від технологічних прийомів вирощування: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м.Мелітополь: матеріали доповідей, Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 64-66.;
;
Капінос М.В. Фотосинтетична діяльність рослин гороху посівного за дії передпосівної обробки насіння: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м.Мелітополь: матеріали доповідей, Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.108-110.;

Розова Л.В. Яблунева плодожерка. Особливості розвитку в умовах Південного Степу України. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція, м. Мелітополь, 22 квітня 2021 р.: матеріали доповідей. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 41–43.

Розова Л.В., Юдицька І.В. Шкідники та збудники хвороб насаджень персика та нектарина у вегетаційний період. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція, м. Мелітополь, 22 квітня 2021 р.: матеріали доповідей. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 43–45.

Розова Л.В., Юдицька І.В., Деменко О.В. Шкідливість яблуневої плодожерки в умовах Південного Степу України. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Мелітополь, 22 квітня 2021 р.: матеріали доповідей. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 46–47.

Розова Л.В., Юдицька І.В., Деменко О.В. Яблунева плодожерка у насадженнях яблуні Півдня України. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція, м. Мелітополь, 22 квітня 2021 р.: матеріали доповідей. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 48–50.

Розова Л.В., Юдицька І.В. Застосування пестицидів у промислових насадженнях яблуні на Півдні України. Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28-29 квітня 2021 р./ Редкол.: Подпрятов Г.І. (відп. ред.) та ін. Київ, 2021. С. 79–81.

Шкіндер-Барміна А.М. Стійкість бутонів сортів вишні до пізньовесняних заморозків 2020 року. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.), ред. кол. В.М. Кюрчев, О.А. Єременко, О.П. Прісс [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 102-105 с.;

Gerasko T., Pyda S. Effect Of Inoculation With Symbiotic Endoand Ectomycorrhizal Fungi On Physiological Parameters Of Sweet Cherry Leaves. The V International Science Conference «Development and implementation of technologies in production», March 12 – 13, 2021, Leeuwarden, Netherlands. Р.7-9.

Gerasko T., Pyda S. Еffect of inoculation with symbiotic endo- and ectomycorrhizal fungi on content of basic mineral nutrients in sweet cherry leaves. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 61-66

Tatyana Gerasko, Svitlana Pyda, Iryna Ivanova, Effect of Living Mulch on Soil Conditions and Morphometrical Indices of Sweet Cherry Trees, International Journal of Applied Agricultural Sciences. Vol. 7, No. 1, 2021, pp. 50-56. doi: 10.11648/j.ijaas.20210701.14

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Вплив регулятору росту «Антистрес» на вихід саджанців винограду сорту «Преображение». Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.); ред. кол. В.М. Кюрчев, О.А. Єременко, О.П. Прісс [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 19-22 с.

Дон Д.Ю., Колесніков М.О. Фосфіти. Фунгіциди або добриво? Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.); ред. кол. В.М. Кюрчев, О.А. Єременко, О.П. Прісс [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 62-64 с.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Вплив препарату на основі токоферолу на оксидативний стан проростків кукурудзи за умов лабораторного сольового навантаження. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.); ред. кол. В.М. Кюрчев, О.А. Єременко, О.П. Прісс [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 110-113 с.

Пащенко Ю.П., Колесніков М.О. Застосування силікатних добрив і технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.); ред. кол. В.М. Кюрчев, О.А. Єременко, О.П. Прісс [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 115-118 с.

Колесніков М.О. Стан кореневої системи саджанців винограду сорту «Преображение» за дії регулятору росту «Антистрес». Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки», 28-29 квітня 2021 р. / Редкол.: Подпрятов Г.І. (відп. ред.) та ін. Київ, 2021. С. 55-58.