Навчальна практика є складовою частиною навчального процесу. ЇЇ мета – формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері за фахом, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно безпечної продукції плодівництва, овочівництва виноградарства, рослинництва та збалансованого природокористування.

Навчальна практика з Овочівництва та баштанництва 

Навчальна практика з Інтегрованого захисту рослин

Навчальна практика з Введення до спеціальності

Навчальна прктика з Розсадництва

image_2020-10-19_210846