Важливе значення в системі підвищення фахової майстерності викладачів має неформальний обмін досвідом при взаємовідвідуванні занять викладачами. Специфіка професійної діяльності науково-педагогічного складу кафедри ПВБ полягає у тому, що викладання навчального матеріалу характеризується не тільки чіткою послідовністю як у рамках певної навчальної дисципліни, так і з усіх дисциплін у комплексі , але й у володінні спеціальною термінологією та методичними прийомами під час розгляду (опрацювання) окремих тем і навчальних питань.

Правильна організація процедури підвищення рівня викладання та педагогічної майстерності шляхом взаємовідвідування занять викладачами посилює відкритість та прозорість здійснення навчально-виховного процесу , зацікавлює викладачів в обміні досвідом і популяризації власних педагогічних надбань.

Також це має позитивний виховний вплив на студентів, що бачать процесс навчання викладаів та їх зацікавленність у вдосконаленні власних фахових начичок.

Графік взаємовідвідувань занять викладачів кафедри ПВБ на 1 семестр 2021 – 2022 н.р.

Графік взаємовідвідувань занять викладачів кафедри ПВБ на 2 семестр 2021 – 2022 н.р.