Про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ

Положення про організацію дипломування в ТДАТУ

 

Ведучі викладачі кафедри здійснюють дипломування випускників на РВО  «магістр». В 2013-14 році було підготовано – 11 випускових робіт бакалаврів (денної форми навчання) та 6 (заочної форми навчання);  4 випускових роботи спеціаліста (денної форми навчання) та 2 (заочної форми навчання); 4 випускових роботи магістра (денної форми навчання) та 4 (заочної форми навчання).

В 2014-15 н.р на кафедрі підготовано 13 дипломних робіт бакалаврів (денної форми навчання) та 13 (5 робіт спеціалістів (денної форми навчання) та 5 магістерських робіт (заочної форми навчання).

В 2015-16 н.р. було підготовано – 4 випускові роботи РВО “Магістр” за спеціальністю Агрономія.