Міністерство освіти і науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Untitled

КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ВИНОГРАДАРСТВА ТА БІОХІМІЇ

Untitled

Інформація щодо участі у  
Всеукраїнській науково-практичній  інтернет-конференції:

«Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду»

 

Дата проведення: 22 квітня 2021 р.

Форма проведення: заочна.

Учасники: викладачі ЗВО, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти, представники громадських організацій, підприємств та установ, які мають відношення до тематики конференції

Участь у конференції безкоштовна!

Секції конференції:

  1. Сучасні інтенсивні технології вирощу­вання плодових культур.
  2. Інноваційні технології в овочівництві закритого та відкритого ґрунту.
  3. Селекція та сортовивчення у плодо­овочівництві та виноградарстві.
  4. Фізіолого-біохімічні основи підви­щення врожайності та якості плодоовочевої продукції та винограду.
  5. Органічні технології виробництва плодоовочевої продукції і винограду.
  6. Перспективні напрямки переробки, зберігання та забезпечення якості плодо­овочевої продукції та винограду.
  7. Формування ринку плодоовочевої продукції, проблеми комерціалізації науко­в­о-технічних розробок в агропромис­ло­вому комплексі.

Умови участі у конференції:

для участі у конференції просимо надсилати до 22 квітня 2021 року на електронну адресу pvb@tsatu.edu.ua.

  • заявку на участь у конференції;
  • матеріали доповіді, оформлені відповідно до вимог (для публікації Матеріалів конференції в електронній формі).
  • У назвах електронних файлів доповіді та заявки вказують номер секції та прізвище першого автора: 3.Petrov_dopovid, 3.Petrov_zayavka.

До публікації будуть прийняті матеріали, які відповідають тематичним напрямкам конференції, що раніше не публікувались та містять нові наукові результати. Тези, які не відповідають тематиці конференції та оформлені не за вимогами розглядатися не будуть.

Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного http://www.tsatu.edu.ua/hb/.

Кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Відповідальність за зміст і достовірність матеріалів, а також відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори і наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право проводити технічне редагування надісланих матеріалів.

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково- практичній інтернет-конференції:

«Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду»

Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація (повна назва)
Контактний телефон
Е-mail
Назва доповіді
Номер та назва секції

 

Завантажити інформацію щодо участі

Завантажити заявку на участь у конференції

На головну