З метою підвищення рівня наукових досліджень та якості підготовки випускників Таврійського державного агротехнологічного університету  шляхом інтеграції результатів наукової та освітньої складових діяльності  здобувачів вищої освіти , заохочення дослідників до оприлюднення результатів їхньої роботи у виданнях різного рівня на кафедрі ПВБ щорічно під керівництвом провідних викладачів здійснюється написання наукових публікації. Здобувачі вищої освіти в своїх працях здійснюють опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, роблять науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців ТДАТУ.

Публікації за 2021 рік:

Публікації за 2020 рік:

Публікації за 2019 рік:

Публікації за 2018 рік: