Історія кафедри Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії

У листопаді 1944 року кафедра “Землеробство з основами ґрунтознавства” відновила свою роботу в м. Мелітополі.

Пархоменко-М.Л.
Пархоменко Марк Лукич

З 1944 по 1953 кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Пархоменко Марк Лукич. В період евакуації інституту в м. Ашхабад, він брав участь в експедиції по Каракумах, де вивчав ґрунти Каліфського узбою і Обручевського степу у зв’язку с проектуванням Великого Каракумського каналу. У післявоєнні роки, студентами інституту під керівництвом доцента Пархоменко Марка Лукича на кафедрі була створена унікальна колекція ґрунтових монолітів степової зони України, яка і до цього часу є наочним посібником для студентів при вивченні ґрунтознавства і землеробства.

Кафедра загального землеробства була створена у 1999 році на базі кафедр “Рослинництво і садівництво” і “Хімія та біотехнологія”. Вони обидві були організовані з дня заснування Мелітопольського інституту механізації сільського господарства у 1932 році.

Вербін-Я.Я
Вербін Я.Я.

Засновником і першим завідувачем кафедри “Землеробство з основами ґрунтознавства” (початкова назва кафедри) до 1941 року був доктор сільськогосподарських наук, професор Я.Я. Вербін. За акліматизацію африканського проса професор Вербін Я.Я. був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (один із перших орденоносців м. Мелітополь).

В роки Великої Вітчизняної війни (з вересня 1941 по жовтень 1944 року) кафедра продовжувала свою роботу при Туркменському сільськогосподарському університеті (м. Ашхабад), куди був евакуйований інститут і діяв як факультет механізації сільського господарства.

За великі успіхи в навчально-виховній і науково-дослідній роботі Марк Лукич Пархоменко в 1946 році був нагороджений медаллю “За доблесний труд в ВОВ” і у 1953 році орденом “Знак Пошани”.

Бойко-І.Н.
Бойко Іван Нікіфорович

З 1953 по 1968 роки кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук доцент Бойко Іван Нікіфорович. В цей період велике місце відводилося роботі Студентського наукового центру. Кафедра на той час мала колекційний розсадник площею 10 га, на якому вирощували кращі сорти кукурудзи, озимої пшениці, бобових і технічних культур.

В різні роки кафедрою завідували:
Тихонов І.Ф. (1968 – 1969 р.р.)
Біленько П.Я. (1969 – 1975 р.р.)
Шабаршина М.Л. (1975 – 1976 р.р.)
Микитенець З.Г. (1980 – 1985 р.р.)
Янченко Н.Ф. (1986 – 1991 р.р.)

У 1995 році кафедра змінила свою назву на “Рослинництво і садівництво”, та її очолив к.б.н., професор Каленич Федір Семенович.

Сидоренко-В.М.
Сидоренко Володимир
Олександрович
Зайцев-В.Г.
Зайцев Володимир
Григорович

Першим завідувачем кафедри “Хімія” був старший викладач Сидоренко Володимир Олександрович. В наступні роки завідувачами кафедрою були:
Пархоменко Марк Лукич (1944 – 1946 р.р.)
Шліфер Григорій Іванович (1946 – 1956 р.р.)
Канковский Рональд Теодорович (1956 – 1960 р.р.)
Сидоренко Володимир Михайлович (1961 – 1967 р.р. та 1974 – 1982 р.р.)
Симонов Валентин Олексійович (1967 – 1970 р.р.)
Рощенко Анатолій Іванович (1970 – 1974 р.р.)
Зайцев Володимир Григорович (1982 – 1988 р.р.)

В 1988 році кафедру “Хімія” приєднали до кафедри охорони праці і об’єднану кафедру очолив Лущенков Валерій Леонідович.

В 1992 році кафедру “Хімія” об’єднали з кафедрою землеробства. Завідуючим кафедрою був призначений Ткачук Олександр Юхимович.

Калитка-В.В.
Калитка Валентина
Василівна

В 1995 році на основі кафедри “Хімія” була створена кафедра “Біотехнологія”, а в 1998 році кафедра отримала назву “Хімія та Біотехнологія”. Завідувачем кафедрою була призначена доктор сільськогосподарських наук, професор Калитка Валентина Василівна.

В 1999 році кафедра Хімії та біотехнології знову була об’єднана з кафедрою Рослинництва та сформована нова кафедра “Загального землеробства”.

Наукова школа професора Калитки Валентини Василівни тривалий час займалася з’ясуванням ролі системи антиоксидантного захисту організму сільськогосподарської птиці в адаптації до умов утримання. Протягом останніх 10 років професор Калитка Валентина Василівна була членом експертної ради ВАК України з агрономії та лісового господарства. Науково-дослідний інститут агротехнології та екології ТДАТУ, який очолює Калитка В.В. працює за науково-технічною програмою “Розробка технологій вирощування та первинної обробки продукції рослинництва в Степовій зоні України за умов глобального потепління”. Калитка В.В. є автором понад 200 наукових публікацій. Валентина Василівна нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004), знаком “Відмінник аграрної освіти та науки” ІІІ і ІІ ступеня (2002, 2009), трудовою відзнакою “Знак Пошани” (2008).

kolesnikov
Колесніков Максим
Олександрович
Еременко-О.А.
Іванченко Оксана
Анатоліївна

З 2010 року завідувачем кафедрою “Загальне землеробство” була к.с.-г.н., доцент Іванченко Оксана Анатоліївна. В цей період на кафедрі працює 35 співробітників.

В травні 2012 року кафедра загального землеробства була реорганізована та сформовано дві кафедри Рослинництва та Хімії і біотехнологій.

Завідувачем кафедри Хімії і біотехнологій було призначено к.с.-г.н., дочента Колеснікова Максима Олександровича. Під його керівництвом працює 13 співробітників. Серед них: 10 викладачів та 3 – навчально-допоміжний склад. На кафедрі працює один доктор наук, один професор, шість кандидатів наук, доцентів та три асистенти.

В серпні 2017 р. наказом ректора, шляхом реорганізації кафедр Рослинництва та хімії і біотехнологій було створено кафедру плодоовочівництва, виноградарства та біохімії. До складу кафедри увійшли 9 кандидатів наук, доцентів та 3 асистенти. В цьому ж році відкрита ліцензія на здійснено набір на 1 курс студентів спеціальності “Садівництво та виноградарство”, а кафедра набула статусу випускової.

склад-кафедри-Рослинництво-і-садівництво-1997-р. Склад-кафедри-хімії-та-біотехнології-в-1998-р.
Склад кафедри Рослинництво і садівництво (1997р.) Склад кафедри Хімії і біотехнології (1998р.)
Склад-кафедри-загального-землеробства-2010-р. all_hb
Склад кафедри Загального землеробства (2010р.) Склад кафедри Хімії і біотехнології (2012р.)
DSC_2704

Склад кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії (2017 р.)