Лісова А.С., Герасько Т.В. Фізіологічний стан листків суниці садової за органічної технології вирощування в умовах Південного Степу України / А.С. Лісова, Т.В. Герасько // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.)
С. 66. 

Герасько Т.В. Водний режим листків черешні за органічної технології вирощування / Т.В. Герасько // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)


Герасько Т.В., Злоєдова А.В. Вплив системи утримання ґрунту в органічному саду на фізіологічні показники листя черешні / Т.В. Герасько, А.В. Злоєдова // Вісник УНУС. – 2018. – №2. – С.88-92

Карпенко К.М., Герасько Т.В., Вдовенко С.А. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів / К.М. Карпенко, Т.В. Герасько, С.А. Вдовенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип. 4 (100). – С.68-74 


Герасько Т.В., Злоєдова А.В. Показники продуктивності черешні за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України / Т.В. Герасько, А.В. Злоєдова // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 17-19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв. – С.56-58

Злоєдова А.В., Герасько Т.В. Водний режим листків черешні за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України / А.В. Злоєдова, Т.В. Герасько // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р., м. Миколаїв. – С.169-171

Kolesnikov M., Paschenko U., Ponomarenko S., Kolesnikovа А. Effect of biostimulants and Azotofit on peas yield formation. Permaculture and organic agriculture. International scientific and practical conference. 2018. (Uzhhorod, Ukraine, February 24-25), P. 21 – 23.

Колесніков М.О. Дія кремнієво-калійного добрива Аgroglass stimul на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту / М.О. Колесніков, Ю.П. Пащенко // Агробіологія. Зб. наук. праць БЦНАУ. – 2018. – №1 (138). – С. 76-82.

Колесніков М.О. Вплив кремнієво-калійного добрива на проростання насіння ріпаку озимого / М.О. Колесніков, Ю.П. Пащенко // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь-Кирилівка: ТДАТУ, 2018. – С. 15-16.

Kolesnikov M.Еffect of tocopherol- base preparation on tomato seeds (Solanum lycopersicum) germination under salinity condition / Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь-Кирилівка: ТДАТУ, 2018. – С. 22-23.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Вплив Метіуру на врожайність пшениці озимої при її вирощуванні на слабкозасолених грунтах Присивашшя. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 р.). – Миколаїв: МНАУ, 2018. – С. 52-54.

Колесніков М.О., Калінін О.В. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на формування фотоасиміляційного апарату та врожайності гороху сорту Оплот. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 р.). – Миколаїв: МНАУ, 2018. – С. 193-195.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П., Колеснікова А.М. Тhe influence of natural biostimulants on adaptive state, growth and yield of pea plants under semiarid condition. Cучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. — Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (09–10 жовтня, 2018 р., м. Харків, Україна). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 95.

Пащенко Ю. П. Проростання насіння томату (Solаnum lycopеrsicum) за дії α-токоферолу в умовах засолення / Ю.П. Пащенко, М.О. Колесніков. Cучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. — Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (09–10 жовтня, 2018 р., м. Харків, Україна). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 50-51.

Калінін О., Колесніков М. Формування фотоасиміляційного апарату та врожайності гороху сорту оплот за дії біостимуляторів Стимпо та Регоплант. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології». Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. V. – С. 25-27.

Овечко К., Колесніков М. Вплив біостимуляторів і Азотофіту-р на формування врожаю гороху посівного в умовах Південного степу України. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології». Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. V. – С. 48-50.

Тарасенко В.В., Колесніков М.О. Вплив біостимуляторів на формування врожайності гороху посівного в умовах Південного степу України.Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології». Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. V. – С. 63-66.

Капінос М.В. Адаптивна відповідь гороху посівного на  дію стресу при проростанні  за використання регуляторів росту рослин та біопрепаратів. Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України та 100-річчю заснування Інституту рослинництва імені В.Я.Юрьева НААН (4-5 липня 2018 р.)/ інститут рослинництва ім. В.Я.Юрьева НААН. Харків, 2018.- С.223-225.

Капінос М.В. Проростання насіння гороху посівного (Pisum sativum L.) за передпосівної обробки мікробними препаратами та регуляторами росту рослин. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. Ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. ‒С. 23-25.

Капінос М.В. Симбіотична активність гороху посівного (Pisum sativum L.) за дії мікробного препарату та регуляторів росту рослин. Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь-Кирилівка: ТДАТУ, 2018. – C 14.

Капінос М.В. Використання біопрепаратів та регуляторів росту рослин при вирощуванні гороху посівного (Pisum sativum L.): матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин».( 3-5 жовтня 2018 р.)/  Миколаївський національний аграрний університет.- С.195-197.

Мусієнко М.М., Капінос М.В. Фізіолого – біохімічні реакції в насінні та рослинах гороху посівного (Pisum sativum L.) на початкових етапах онтогенезу за дії біопрепаратів та регуляторів росту рослин./Вісник аграрної науки. Вісник аграрної науки.2018.- Вип.7.- С.11-17.

Розова Л.В. Інсектицид проти вишневої мухи у насадженнях черешні в умовах південного степу України/Л.В. Розова// Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.).- 2018. – С.25.

Нінова Г.В., Зуйченко В. Вплив схем садіння підщеп вишні магалебської на якість саджанців черешні // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин». – Миколаїв, 2018. – С. 179-180.

Нінова Г.В. Застосування регулятора росту при вирощуванні саджанців черешні в умовах Степової зони України /Г.В.Нінова. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції //Агротехнологічні елементи виробництва та переробки продукції сільського господарства 7-8 червня 2018. Мелітополь-Кирилівка, 2018. –С.24.

Алексєєва О.М. Основні аспекти росту дерев черешні залежно від строків основного обрізування . Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин». – Миколаїв, 2018. – С. 155-156.

Л.Г. Вельчева, О.Є. Пюрко, Ю.Л. Бредіхіна.Практичні заняття з ботаніки і фізіології рослин у фаховій підготовці майбутніх вчителів біології // «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» II Всеукраїнська наукова інтернет-конференція. – Мелітополь: видавництво МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2018. – С. 129-133.

Євстафієва К.С. Застосування біорегулятору Регоплант у виробництві пшениці озимої / К.С. Євстафієва // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології». – Умань: Уманський НУС .- 2018. – С.90-92.

Євстафієва К.С. Використання біорегулятору Регоплант в природному виробництві пшениці озимої / К.С. Євстафієва // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин». – Миколаїі: Миколаївський національний аграрний університет, 2018. – С.192-193.