Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.


Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

 

Наказ №1422 – Н Про затвердження переліку наукових студентських гуртків.

 

Графік роботи наукових студентських гуртків кафедри ПОВБХ за 2021-2022 н.р.

 

Графік роботи наукових студентських гуртків кафедри ПОВБХ за 2020-2021 н.р.

 

Графік роботи наукових студентських гуртків кафедри ПОВБХ за 2019-2020 н.р.

На кафедрі ПВБ працюють наукові гуртки:

«Plantaphyl» за темою “Вплив регуляторів росту на продукційний процес сільськогосподарських культур за умов осмотичних стресів” на 2021-2022 н.р. (керівники к.с.г.н., Колесніков М.О., к.б.н. Пащенко Ю.П.)

«Сучасні системи інтегрованого захисту плодових культур від шкідливих організмів в  Південному Степу України» на 2020-2021 н.р. (керівник к.с.-г.н., Розова Л.В.)

«Удосконалення технології вирощування саджанців черешні та овочевих і баштанних культур у зоні Південного Степу України» на 2020-2021 н.р. (керівник к.с.-г.н., Нінова Г.В.)

«Органічні технології в рослинництві» на 2021-2022 н.р. (керівник к.с.-г.н., Герасько Т.В.)

 “Інноваційні технології в плодівництві і виноградарстві” на 2021-2022 н.р. (керівник к.с.г.н., Алексєєва О.М.)

“Адаптованість сортів черешні кісточкових культур до вирощування в умовах Південного степу України та придатність їх плодів до швидкого заморожування” на 2020-2021 н.р. (керівник к.с.-г.н., Іванова І.Є.)

“Інноваційні технології в овочівництві закритого грунту” на 2020-2021 н.р. (керівник к.с.-г.н., Коротка І.О.)

 

 

Результати роботи наукових студентських гуртків кафедри ПОВБХ за 2019-2020 н.р.

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ПВБ
Студенти, які виступили з доповідями на конференціях в 2019 році
Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу
Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіональні конкурси
;
Результати роботи наукових студентських гуртків кафедри ПОВБХ за 2018-2019 н.р.

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ПВБ
Студенти, які виступили з доповідями на конференціях в 2018 році
Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу
Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіональні конкурси
Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональних конкурсах

Результати роботи наукових студентських гуртків кафедри ПОВБХ за 2017-2018 н.р.

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ПОВБХ
Студенти, які виступили з доповідями на конференціях в 2017 році
Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу
Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіональні конкурси
Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональних конкурсах