tavriya_organik_logoЦентр природного землеробства “Таврія Органік”.

Центр природного землеробства “Таврія Органік” було створено за для сприяння розвитку органічного землеробства як системи взаємопов’язаних і взаємоузгоджених складових екологічного, соціально-економічного, організаційного, динамічного характеру, спрямованих на забезпечення стійкого розвитку галузі та продовольчої безпеки України, задоволення потреб суспільства в якісному продовольстві, збереженні здоров’я нації, відтворення природно-ресурсного потенціалу країни шляхом досліджень, пропаганди та впровадження сучасних технологій і систем органічного землеробства.

Керівником центру “Таврія Органік” є Герасько Тетяна Володимирівна.

Мета діяльності Центру природного землеробства “Таврія Органік”:

1.Координація наукових, освітніх і виробничих установ з метою забезпечення стійкого розвитку органічного землеробства.
2.Проведення досліджень сучасних технологій і систем органічного землеробства, ринку та систем збуту органічної продукції.
3.Розроблення та впровадження органічних методів агровиробництва, що забезпечують збалансоване використання та відновлення природних ресурсів, збереження біорізноманіття.
4.Забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування; формування культури споживання органічної продукції.
5.Забезпечення економічної ефективності органічного агровиробництва.
6.Сприяння входженню органічного землеробства до пріоритетних напрямів у програмах розвитку агропромислового комплексу Запорізької обласної ради.
7.Пошук джерел фінансування досліджень, пропаганди та впровадження сучасних технологій і систем органічного землеробства.

Основні напрями діяльності:
1. Наукові дослідження технологічних рішень природного землеробства по вирощуванню садових, овочевих та польових культур.
2. Пропаганда природного землеробства через постійно діючі консультпункти, семінари, конференції (у т.ч. з міжнародною участю).
3. Навчання студентів технологіям природного землеробства у рамках дисципліни “Органічне рослинництво”.

P9240017-e1430144200277
DSC01059

 

Завдання:
1. Консультаційна допомога виробникам органічної сільськогосподарської продукції.
2. Розробка ґрунтозахисних методів обробітку та нової сучасної техніки для органічного землеробства.
3. Наукові дослідження з питань впливу органічних технологій на фізіологічні функції сільськогосподарських рослин, відтворення природної родючості ґрунтів, впровадження технологій органічного землеробства у виробництво, методики розрахунків його економічної ефективності.
4. Проведення семінарів, конференцій тощо з питань органічного землеробства.
5. Підготовка та сприяння видавництву науково-методичної літератури, посібників, підручників, періодичних видань з питань органічного землеробства.
6. Участь у регіональних та державних програмах підтримки розвитку органічного землеробства.
7. Пошук та залучення інвесторів у проекти з розвитку органічного землеробства у регіоні.
8. Співпраця з іншими центрами органічного землеробства (виробництва), науковими, науково-дослідними та освітніми установами, агровиробниками.

P9240017-e1430144200277

 

На базі Центру природного землеробства “Таврія Органік” та коледжів Таврійського державного агротехнологічного університету створено мережу Інформаційно-консультаційних центрів розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Запорізькій області.
Інформаційно-консультаційним центрам розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Запорізькій області виділені дослідно-демонстраційні земельні ділянки:
– на базі дослідного саду ТДАТУ – 2 га під органічну технологію вирощування черешні;
– на базі ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” – 0,4 га під органічну технологію вирощування кормових культур;
– на базі ВСП “Ногайський коледж ТДАТУ” – 0,9 га під органічну технологію зернових культур.
Пропаганда серед суб`єктів господарювання важливості та необхідності розвитку органічного виробництва ведеться через публікації науково-популярних видань (Герасько Т.В. Новейшие технологи природного земледелия / Т.В. Герасько. – СПб.: “Издательство “ДИЛЯ”, 2014. – 208 с.), статті у електронному інформаційному виданні “Аграрний бюлетень” (www.ab.org.ua) та у популярних щотижневиках Всеукраинский еженедельник “Ваша судьба”.