КолесниковКОЛЕСНІКОВ Максим Олександрович (6.11.1973).

З 1990 до 1995 року навчався в Мелітопольському державному педагогічному інституті та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Вчитель хімії, біології», «Вчитель іноземної мови».

В період з 1995 р. до 1997 р. працював вчителем английскої мови в Мелітопольській СШ № 23.

З вересня 1997 р. та до тепер працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті.

В 1999-2002 рр. навчався в аспірантурі  ТДАТУ за спеціальністю «біохімія».

В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі» за спеціальністю 03.00.04 «біохімія» в спецраді Національного аграрного університета (м. Киев).

В 2005 р. отримав атестат доцента кафедри загального землеробства.

Працював у науково-методичному центрі ТДАТУ, з 2007 до 2011р. – голова методичної комісії факультету АТЕ.

Має 42 науково-методичних роботи та 35 наукових публікацій у фахових виданнях. Співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Практикум з основ екологічної хімії» та автор посібника «Екологічна хімія атмосфери».

В 2015 році отримав диплом ОКР «спеціаліст» за кваліфікацією «вчений-агроном» в Херсонському державному аграрному університеті.

Працює над докторською дисертацією за темою «Фізіолого-біохімічні особливості оксидативного статусу культурних рослин за умов осмотичного стресу та його регуляція антиоксидантами».

З травня 2012 р. та на даний момент виконує обов’язки завідувача кафедри хімії та біотехнологій, а з 2017 р. – кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії ТДАТУ.