Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності. Систематичний контроль створює належний порядок у процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів і студентів. Він спонукає викладача постійно самоудосконалюватися, професійно зростати. Коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викладача дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, може бути розповсюджено, а, з з іншого боку, які саме аспекти потребують подальшого коригування або удосконалення.

Відкрите заняття виконує ряд функцій, а саме: Інформаційну – з одного боку, виявляється інформація щодо рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого – щодо рівня підготовленості студентів групи. Діагностуючу – виявляються провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, урахування специфіки аудиторії; встановлюються причини певних похибок у знаннях студентів. Мотивуючу – стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача та навчальної діяльності студентів. Прогнозуючу – дозволяє поширювати передовий досвід, окреслювати шляхи зростання педагогічної майстерності викладача.

Розклад проведення відкритих занять на 1 семестр викладачами кафедри в 2020-2021 нр.

Розклад проведення відкритих занять на 2 семестр викладачами кафедри в 2020-2021 нр.

Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри на 2 семестр 2021-2022 н.р.