Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня і обсягу знань, умінь та інших компетентностей вимогам державного стандарту.

Атестаційний екзамен є комплексною перевіркою відповідності результатів навчання випускників стандарту вищої освіти спеціальності.

Екзамен здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження здобувачу вищої освіти ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр із садівництва та виноградарства.


 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

КОМПЛЕКС ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ