Капінос М.В. Агроекономічна оцінка елементів технології вирощування сортів гороху в умовах Південного Степу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – Вип. 72. – 156 с.;

Капінос М.В. Урожайність та якість сортів гороху залежно від інокуляції насіння в умовах Південного Степу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон:ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – Вип. 71. – 212 с.;

Попазова Г.Д., Нінова Г.В. /Овочівництво закритого ґрунту : науково-бібліографічний покажчик Технології вирощування
ТДАТУ: наукова бібліотека, Вип. 5.- 2019. – 36 с.

Нінова Г.В./ Результати експерименту із саджанцями черешн. Овощи и фрукты
№ 2. -2019. -С. 66-68.

Герасько Т.В.,Нінова Г.В./Вплив системи утримання ґрунту у органічному саду на біометричні показники дерев черешні/ Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. -Вип. 110, ч. 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» , 2019.-С. 48-54.

Овечко К.О., Пащенко Ю.П. Вплив біостимуляторів та Ризогуміну на фотосинтетичну продуктивність гороху посівного. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет АТЕ, 11-22 листопада 2019 р., Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 82.;

Овечко К.О., Пащенко Ю.П. Розміри листкового апарату та фотосинтетична продуктивність Pisum sativum l. за дії біостимуляторів (Стимпо і Регоплант) та Ризогуміну. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти виробництва плодоовочевої продукції», 8-9 жовтня 2019 р. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. – С. 95 – 98. ;

Колесніков М. О., Пащенко Ю. П. Дія біостимуляторів та мікробіологічних препаратів на формування кореневих бульбочок Pisum sativum l. в умовах південного степу України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 16 – 18 жовтня 2019 р.. – Миколаїв: МНАУ, 2019. – С. 26-27.;

Kolesnikov, M., Paschenko, Y., Ninova, H., Kapinos, M., & Kolesnikova, A. (2019). Effect of Preparations Methyure (6-Methyl-2-Mercapto-4-Hydroxypyrimidine) on Corn (Zea Mays L.) Biological Productivity Under Saline Soil Conditions. In Modern Development Paths of Agricultural Production (pp. 719-728). Springer, Cham.;

Капінос М.В.Динаміка активності метаболічних процесів в рослинах гороху посівного на початкових етапах онтогенезу за дії рістрегулюючих та мікробних препаратів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 – 18 жовтня 2019 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 158 с. С. 20-21;

Іванова І.Є. Оптимізація вибору кращого сорту черешні за багатьма параметрами якісних показників плодів/ І. Є. Іванова, Т.В. Герасько// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. С.69-71.

Розова Л.В. Особливості розвитку вишневої мухи (RHAGOLETIS CERASI L) у насадженнях черешні з використанням пасток// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. С.110-111.

Євстафієва К.С. Вплив засолення ґрунту на урожайність пшениці озимої в умовах Південного Степу України// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. С. 65-66.

Капінос М.В. Формування пігментного комплексу та фотосинтетичної продуктивності гороху посівного за дії регуляторів росту рослин та мікробних препаратів// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. С. 24-26.

Герасько Т.В. Діаметр штамбу дерев черешні за органічної технології вирощування в умовах Південного Степу України / Т.В. Герасько, І.Є. Іванова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – С.49-51.

Іванова І.Є. Оптимізація вибору кращого сорту черешні за багатьма параметрами якісних показників плодів / І.Є. Іванова, Т.В. Герасько // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – С.69-71.

Ivanova I., Kryvonos I., Shleina L., Taranenko G. and Gerasko T.:  Multicriteria Optimization of Quality Indicators of Sweet Cherry Fruits of Ukrainian Selection During Freezing and Storage. In: Modern Development Paths of Agricultural

Production Ed. NadyktoV. Tavria State Agrotechnological University Melitopol, Ukraine (2019).  –  Р. 707-718. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5

Gerasko T., Velcheva L., Todorova L., Pokoptseva L. and Ivanova I.: Effect of Living Mulch on Chlorophyll Index, Leaf Moisture Content and Leaf Area of Sweet Cherry (Prunus avium L.) In: Modern Development Paths of Agricultural Production Ed. NadyktoV. Tavria State Agrotechnological University Melitopol, Ukraine (2019).  –  Р. 681-688. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5

Іванова І.Є. Аналіз біохімічного складу свіжих та свіжозаморожених плодів черешні трьох строків достигання, що вирощені в умовах Південного Степу України / І.Є. Іванова,  Т.В. Герасько, С.В. Долгова // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.160-164.

Герасько Т.В. Вплив системи утримання грунту в органічному саду на показники якості плодів черешні / Т.В. Герасько, Л.Г. Вельчева, І.Є. Іванова // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 106. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.15-20. 

Колесніков М.О. Без приморозків. Садівництво по-українські. – 2019. – №2 (32). – С. 47-50

Kolesnikov, M., Paschenko, Y., Ninova, H., Kapinos, M., & Kolesnikova, A. (2019). Effect of Preparations Methyure (6-Methyl-2-Mercapto-4-Hydroxypyrimidine) on Corn (Zea Mays L.) Biological Productivity Under Saline Soil Conditions. In Modern Development Paths of Agricultural Production (pp. 719-728). Springer, Cham.

Колесніков М.О. Сумісний вплив біорегуляторів росту та мікробіологічних препаратів на продукційний процес Pisum sativum L. / М.О. Колесніков, Ю.П. Пащенко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за ред. Надикто В.Т. – Мелітополь, –Частина 1. –  с. 14 – 17.

Євстафієва К.С., Колесніков М.О. Вплив біопрепарату стимпо на формування основних елементів врожайності сортів пшениці твердої озимої. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 16 – 18 жовтня 2019 р.. – Миколаїв: МНАУ, 2019. – С. 5.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Дія біостимуляторів та мікробіологічних препаратів на формування кореневих бульбочок Pisum sativum l. в умовах південного степу України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 16 – 18 жовтня 2019 р.. – Миколаїв: МНАУ, 2019. – С. 26-27.

Калінін О.В., Колесніков М.О. Сумісний вплив біостимуляторів та мікробіологічного препарату Азотофіт на формування фотоасиміляційного апарату Pisum Sativum L.. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти виробництва плодоовочевої продукції», 8-9 жовтня 2019 р. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. – С. 91-94.

Рябцун С., Колесніков М.О. Динаміка поглинання елементів живлення виноградом з грунту. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти виробництва плодоовочевої продукції», 8-9 жовтня 2019 р. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. – С. 99 – 102.

Рябцун С., Колесніков М.О. Особливості поглинання макроелементів виноградом з ґрунту протягом вегетації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет АТЕ, 11-22 листопада 2019 р., Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 84.