Перелік конференцій різних рівнів в яких брали участь викладачі кафедри  ПОВБХ за останні роки:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»
 • Міжнародна науково-практична конференція «Modern development pathes of agricultural» (2018)
 • ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 р.  Миколаївський національного аграрного університет) 
 • VI Всеукраїнська науково-практична конференція магістрів і студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за підсумками наукових досліджень у 2017 році.
 • Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти» (м. Харків, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразина).
 • Международная научно -практическая конференція «Клеточная біологія и биотехнология растений» (м. Мінськ, Беларусь)
 • Международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука» (., м.Софія, Болгарія)
 • Мiędzynarodowej naukowі-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk» (м. Пшемисл, Республіка Польша)
 • Международна научна практична конференція “Бъдещи изследвания – 2012” (м.Софія, Болгарія).
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Проблеми и перспективы исследований растительного мира» (м. Ялта, Нікітинський ботанічний сад).
 • Всеукраїнський біохімічний конгрес (м. Київ,КНУ ім. Т.Шевченка).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вирощування органічної сільськогосподарської продукції: технології, сертифікація, досвід» (м. Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Особистість С.Ф.Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства» (м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (м. Запоріжжя,ЗНУ).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Лісове і садово-паркове господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Київ).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вирощування органічної сільськогосподарської продукції: технології, сертифікація, досвід» (м. Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, УНУС).
 • Міжнародний семінар «Практичне природне землеробство: якість продукції, ефективність, перспективи» (м. Мелітополь, ТДАТУ)
 • Міжнародна науково-методична конференція «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір» (м. Мелітополь, ТДАТУ).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» (м. Мелітополь-Кирилівка, ТДАТУ).
 • Міжнародна наукова конференція “Фіторізноманіття природних і антропогенних ландшафтів” (м. Мелітополь, МДПУ).
 • Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – виробництву» (м. Біла Церква, БЦНАУ).
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища» (м. Мелітополь, МДПУ).
 • Всеукраїнські Моргунівські читання з міжнародною участю «Вернадскіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних і гуманітарних проблем» (м. Полтава, ПДАА).
 • Всеукраїнська конференція молодих вчених «Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України» (м. Дніпропетровськ, Інститут сільського господарства степової зони НААН України).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» (м. Мелітополь, ТДАТУ).
P9240017-e1430144200277

 

Щороку в стінах ТДАТУ проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Науково-педагогічні працівники кафедри активно виступають з доповідями на засіданнях секції «ПОВБХ» та засіданнях НДІ агротехнології та екології.

 

20 квітня 2015 року відбулося засідання секції «Хімія та біотехнологія» в рамках проведення Всеукраїнської наукової конференції студентів та магістрантів (за підсумками 2014 року).

Відмічені доповіді Палій О.В. (11 МБ АГ) з темою доповіді . «Вплив Метіуру на врожайність кукурудзи (Zea maise L.) в умовах Південного степу України» (керівник к.с.г.н. Колесніков М.О.), Бучко О. (41 АГ) з темою «Сортодослідження плодів черешні іноземної селекції середнього строку достигання на придатність до заморожування» та Прокуда В. (41 АГ) з темою «Аналіз показників якості в свіжих та заморожених плодах черешні іноземної селекції раннього строку достигання, що вирощені в умовах ТОВ «БЛЕКСІ ФРУТ КОМПАНІ» (керівник к.с.-г.н., Іванова І.Є.).

Вітаємо молодих науковців!!!