Герасько Т.В. Ураження кучерявістю листків персика за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України / Т.В. Герасько, Л.Г. Вельчева, Н.Г. Нєжнова // Таврійський науковий вісник (ХДАУ, Херсон). – 2017. – №98. – С.46-50

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Дія кремнієво-калійного добрива «Аgroglass stimul» на проростання пшениці озимої в умовах сольового стресу // Вісник Уманського Нац. ун-ту садівництва. – 2017. – № 1. – С. 135-141.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П., Супрун П.С. Вплив кремнієво-калійного добрива «Agroglass stimul» на проростання насіння пшениці озимо Таврійський науковий вісник. Науковий журнал.– 2017. – Вип. 97. – С. 69-74.

Kolesnikov M., Paschenko U. The reaction of pea’s plants pro-antioxidant system on biostimulants Stimpo AND Regoplant treatment // Studia Biologica. – 2017. – V. 11(3-4). – P. 24-25.

Пащенко Ю, Колесніков М., Пономаренко С. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на фотоасиміляційні процеси та формування врожайності гороху посівного // Біологічні студії. – 2017. – Т. 11(3-4). – С. 75-76.

Євстафієва К.С., Колесніков М.О. Вплив сольового стресу та біорегулятору Стимпо на проростання насіння озимої пшениці // Збірник матеріалів всеукраїнської інтернет- конференція з міжнародною участтю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності».- Мелітополь: МДПУ, 2017. – С. 14-16.

Іванова І.Є. Вплив післязбиральної обробки антиоксидантами на вміст БАР впродовж зберігання огірків / О.П. Прісс, В.В Євлаш, Д.Г. Легеза, В.Ф. Жукова, І.Є. Іванова // Харчова наука і технологія. Том 11. Вип. 4/2017 FooD SCIENCE and TECHNOLOCY;

Іванова І.Є. Сортодослідження плодів черешні іноземної селекції середнього строку достигання на придатність до заморожування / О.В. Бучко, І.Є. Іванова, Е.С. Білоус, В.І. Мікулін // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур: досвід та інновації» ОДАУ.- Одеса, 2017. – С 32-34;

Іванова І.Є. Сортодослідження плодів черешні пізнього строку достигання на придатність до заморожування / І.Є. Іванова, Е.С. Білоус, Ю.П. Пащенко, О.А. Єременко // Таврійський науковий вісник. Науковий журнал ХДАУ.- Херсон, 2017 – Вип. 98, -С 28-30;

Алексєєва О.М., Безпятчук А.С. Теоретичні та технологічні аспекти кербування черешні // Матеріали Іvсеукраїнської науково-технічної інтернет-конференціїї студентів та магістрантів зв підсумками наукових досліджень 2016 року «Інноваційні технології». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – С. 4-5.

Капінос М.В., Калитка В.В. Фітостимулювальні та адаптогенні властивости регуляторів росту рослин і активних штамів ризобій при проростанні насіння гороху посівного (Pisum sativum L.)/ Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.) / НААН, МІП ім. В.М.Ремесла, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин, М-во освіти та науки України, БНАУ, НУБІП – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017.- С.64.

Білоус Е.С. Використання ужиткової хімії під час вивчення хімії для студентів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» / Е.С. Білоус, Ю.П.Пащенко // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» Мелітополь – 2017. – С. 35-41.