Навчально-методична робота на кафедрі плодоовочівництва, виноградарства та біохімії спрямована на удосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для  засвоєння студентами навчальних дисциплін, що викладаються.

На кафедрі працює навчально-методичний семінар, де розглядаються актуальні питання впровадження інноваційних методів навчання. Викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні науково-методичних конференцій ТДАТУ.

Викладачами кафедри підготовлено більше ніж 50 навчально-методичні комплексів (НМКД) до  дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Протягом останніх 3 років викладачами кафедри було підготовлено та затверджено на методичних комісіях університету 80 навчально-методичних робіт та перезатверджено 39 робіт.

Для методичного та організаційного забезпечення практичної підготовки фахівців на кафедрі розроблені програми для всіх видів практик (автори доц.. Колесніков М.О., Вельчева Л.Г., Алексеева О.М., Герасько Т.В., Нінова Г.В.).

Приділяється значна увага навчально-методичному забезпеченню виконання бакалаврських та магістерських робіт та постійно оновлюється та розширюється їх тематика.

Проводиться робота з удосконалення методів, засобів і форм проведення аудиторних занять, самостійної роботи студентів та їх систематичного контролю знань. У навчальному процесі ефективно використовується навчальна мультимедійна та комп’ютерна техніка.  Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямі оновлення всієї навчально-методичної документації з дисциплін, що викладаються.