Виробнича практика студентів третього курсу спеціальності 203 “Садівництво і виноградарство”, яка проводиться на сільськогосподарських підприємствах, наукових установах фахового спрямування, є продовженням навчального процесу з метою поглиблення теоретичних знань, які отримані в процесі навчання в ВНЗ і набуття практичних навичок за обраною спеціальністю безпосередньо на виробництві.

Робоча програма виробничої практики для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та екології для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр» зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”.

Завдання для здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності «Садівництво і виноградарство» на період з 27.04 по 18.05.2020 р. з дистанційного навчання з виробничої практики.

Щоденник виробничої практики для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та екології для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр» зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”.


 

Перелік баз практик для проходження виробничої практики за спеціальністю 203 “Садівництво та виноградарство”


Наказ Про проведення виробничої практики студентів спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2020 р.