Навчання — це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Згідно навчального плану на кафедрі ПВБ проводяться заняття за наступним розкладом:

Розклад занять викладачів кафедри “ПВБ” на 1 семестр 2021 – 2022 


Розклад занять викладачів кафедри ПВБ 2 семестр