1. Положення про робочу програму
  2. Методичні рекомендації по розробці і застосуванню тестів для контролю знань студентів
  3. Положення про програму навчальної дисциплін
  4. Методичні рекомендації щодо розробки навчально-методичного комплексу дисципліни