Вступ до фаху

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Алексеева Ольга Миколаївна

 Метою курсу “Вступ до фаху” передбачається ознайомлення студентів з особливостями вищої освіти, ВНЗ, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про садівництво і виноградарство як галузі сільського господарства, як науки і її зв’язку з іншими науками, визначення основних аспектів базових
технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Садівництво і виноградарство”.
Завдання. Передбачає знання:
– галузі садівництва і виноградарства;
– історії виникнення і розвитку садівництва і виноградарства, як науки;
– специфічність сільського виробництва в галузі садівництва і
виноградарства;
– особливості навчання у вищій школі.

Робоча програма  дисципліни “ВСТУП ДО ФАХУ” Спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

Програма навчання здобувачів ВО – силабус  дисципліни “ВСТУП ДО ФАХУ” для спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство