Декоративне садівництво та квітникарство

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Нінова Галина Василівна

Мета навчальної дисципліни „Декоративне садівництво і квітникарство” полягає у формуванні у студентів знань із наукових основ ведення декоративного садівництва та квітникарства, а також умінь і практичних навичок із розмноження, вирощування та використання в озелененні декоративних рослин.

Основними завданнями навчальної дисципліни „Декоративне садівництво та квітникарство” є засвоєння студентами теоретичних та методичних прийомів впровадження науково-практичних підходів із створення систем зелених насаджень, підбору різних видів рослин, розробки ландшафтно-архітектурних комплексів та їх дизайну на основі моделювання, використання еколого-біологічних особливостей рослин під час формування збалансованих екосистем та ландшафтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–  сучасні тенденції розвитку декоративного садівництва і квітникарства;

–  методи створення та класифікацію елементів зелених насаджень;

–  сучасний асортимент деревних, кущових, квітникових та ґрунтопокривних рослин, їх морфологічні, екологічні та декоративні особливості;

–  методи та способи розмноження декоративних рослин з урахуванням їх біологічних особливостей;

–  організацію та новітні технології роботи декоративних розсадників;

–  закони формування пейзажних композицій та аранжування квітів;

–  правила посадки різних декоративних рослин залежно від едафічних умов та вимогливості до умов вирощування.

уміти:

–  аналізувати існуючий асортимент декоративних рослин на підставі їх декоративних якостей та біоекологічних особливостей, розробляти перспективні і поточні плани їх розмноження та використання;

–  розрізняти декоративні рослини за морфологічними ознаками;

–  організовувати виробничі процеси в декоративних розсадниках, садових центрах;

–  розробляти проекти озеленення територій та оформляти відповідну документацію;

–  створювати зелені насадження різного призначення та здійснювати догляд за ними;

–  проводити обстеження та здійснювати експертне оцінювання існуючих насаджень;

–  вивчати потреби ринку і організовувати рекламу вирощених декоративних рослин.

 

Робоча програма з дисципліни ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО ТА КВІТНИКАРСТВО для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО ТА КВІТНИКАРСТВО для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО ТА КВІТНИКАРСТВО для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”

Курс лекцій з дисципліни ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО ТА КВІТНИКАРСТВО для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”

 Програма навчання здобувачів ВО- силабус зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”