Овочівництво, баштанництво та грибівництво

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Нінова Галина Василівна

Метою навчальної дисципліни „Овочівництво, баштанництво та грибівництво” є  пізнання природи овочевих рослин, їх походження, вивчення індивідуального розвитку рослин, опанування технології вирощування розсади,  технології виробництва овочевих та баштанних культур, як цінної продукції харчування населення та сировини для переробної промисловості і розуміння того, що кожна конкретна технологія, це цілісна чітко визначена і науково-обгрунтована система  з комплексом доцільних, взаємопов’язаних елементів.

Основними завданнями навчальної дисципліни „Овочівництво, баштанництво та грибівництво”є:

– формування теоретичних знань з біології розвитку овочевих рослин, їх відношення до факторів навколишнього середовища;

-о тримання теоретичних і практичних знань із сучасних технологій вирощування овочевих культур, способів поліпшення якості продукції та заходів щодо її підтримання, а також способів скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування.

Передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішування технологічних питань згідно вимог розвитку галузі на основі інтенсифікації спеціалізованих господарств, використанні досягнень науки та провідного вітчизняного та світового досвіду, потреб промисловості і населення в продукції овочівництва та з метою експорту стандартної продукції.

Робоча програма навчальної дисципліни “Овочівництво, баштанництво та грибівництво” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста).

Конспект лекцій навчальної дисципліни “Овочівництво , баштанництво та грибівництво ” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста).

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Овочівництво, баштанництво та грибівництво ” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста).

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Овочівництво, баштанництво та грибівництво ” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста).