Біохімія та фізіологія рослин

Спеціальність:
Агрономія
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Колесніков Максим Олександрович

depositphotos_109230818-stock-illustration-photosynthesis-diagram-schematic-vector-illustration

Метою курсу є вивчення фізіологічних та біохімічних процесів рослинного організму в онтогенезі та їх залежності від зовнішніх факторів, що є теоретичною основою технології вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Вивчаючи фізіологію рослин, слід особливу увагу звертати на фізіологічне обґрунтування одержання максимально можливого врожаю за умов обмежених ресурсів у сільському господарстві.

В результаті значення дисципліни студент повинен знати:

–   фізіологічні функції клітини в метаболізмі рослинного організму:

–  взаємозв’язок між різними фізіологічними та біохімічними процесами. їх роль у житті рослин та шляхи їх регулювання в онтогенезі з мстою підвищення урожайності та покращання якості продукції;

– шляхи підвищення ефективності використання кліматичних та ґрунто­вих ресурсів зеленими рослинами в агрофітоценозі;

– фізіологічні шляхи захисту рослин від іонізуючої радіації, а також від забруднення   атмосфери,   грунту   і   води   промисловими   відходами, нераціональним використанням добрив, пестицидів, фізіологічно активних речовин тощо;

– фізіологічні основи селекції рослин та фізіолого-біохімічні тестери прогнозування біологічних властивостей посівного матеріалу;

– оптимальні значення основних біохімічних і фітометричних показників окремої рослини та посіву загалом (агрофітоценозу) в конкретні етапи органогенезу або фази росту і розвитку основних сільськогосподарських культур;

– умови ефективного використання факторів росту і розвитку рослин (світла, тепла, води, повітря, мінеральних сполук) та засоби управління продукційним процесом формування врожаю, враховуючи конкретні ресурси господарства;

Студент повинен уміти:

–  оцінювати фізіологічний стан рослин і створювати всі умови для успішного їх росту, розвитку та формування максимально можливого врожаю П якісної продукції за конкретних умов господарства;

– створювати структуризовані бази даних біохімічних і фітометричних показників посівів основних сільськогосподарських культур;

– визначати основні біохімічні і фітометричні показники окремої рослини і посіву загалом, а також градієнт лімітуючих факторів їх росту і розвитку:

– розробляти заходи і визначати засоби оптимізації умов використання рослинами факторів їх життя та ресурсів господарства:

– контролювати продукційний процес посіву, прогнозувати хід- та управляти формуванням врожаю за допомогою біохімічних та фітометричних показників посіву.


Біохімія рослин (3 семестр)


 

Робоча програма з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” ( Блок Біохімія) для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія»

Робоча програма  з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” ( Блок Біохімія) для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”

Робоча  програма з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” ( Блок Біохімія) для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія» скорочений термін навчання

 


Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин”  ( Блок Біохімія) для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія»

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин”  ( Блок Біохімія) для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 “Агрономія” та 203 “Садівництво та виноградарство” (Блок Біохімія).


Фізіологія рослин (4 семестр)


Робоча програма  з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія» (4 семестр)

Робоча програма з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» (4 семестр)

Робоча  програма з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” (Блок фізіологія) для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія» скорочений термін навчання


Курс лекцій з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія»

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія»

 


Силабус  з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів вищої освіти  ОКР “Бакалавр” зі спеціальності 201 «Агрономія» 

Силабус  з дисципліни “Біохімія та фізіологія рослин” для здобувачів вищої освіти ОКР “Бакалавр” зі спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство”


depositphotos_109230818-stock-illustration-photosynthesis-diagram-schematic-vector-illustrationПрезентації до фізіології рослин

Тема Фізіологія рослинної клітини

Тема Фотосинтез

Тема Клітинне дихання

Тема Водний обмін

Тема Транспірація

Тема Мінеральне живлення

Тема Особливості азотного живлення рослин

Тема Фізіологія росту та розвитку рослин

Тема Фітогормональна регуляція рослин

Тема Стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля

Презентації з біохімії рослин

Тема Ліпіди