Фізіологія рослин та формування врожаю

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Колесніков Максим Олександрович

Фізіологія польових культур ставить за мету вивчення особливостей фізіологічних процесів організмів сільськогосподарських культур в онтогенезі та їх залежності від зовнішніх факторів, продукційний процес, тобто процес формування врожаю та вплив факторів на цей процес. Дана дисципліна тісно зв’язана з технології вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції..

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

– фізіологічні показники продуктивності рослинного організму:

–  методи регулювання фізіологічними процесами в онтогенезі з метою підвищення урожайності та покращання якості продукції;

– шляхи підвищення ефективності використання кліматичних та ґрунто­вих ресурсів зеленими рослинами в агрофітоценозі;

– – фізіологічні основи селекції рослин та фізіолого-біохімічні тестери прогнозування біологічних властивостей посівного матеріалу;

– оптимальні значення основних фітометричних показників окремої рослини та посіву загалом (агрофітоценозу) в конкретні етапи органогенезу або фази росту і розвитку основних сільськогосподарських культур;

– умови ефективного використання факторів росту і розвитку рослин (світла, тепла, води, повітря, мінеральних сполук) та засоби управління продукційним процесом формування врожаю, враховуючи конкретні ресурси господарства;

вміти:

– оцінювати фізіологічний стан посівів і створювати всі умови для успішного їх росту, розвитку та формування максимально можливого врожаю;

– визначати основні фітометричні показники окремої рослини і посіву загалом, а також градієнт лімітуючих факторів їх росту і розвитку:

– розробляти заходи і визначати засоби оптимізації умов використання рослинами факторів їх життя та ресурсів господарства:

– контролювати продукційний процес посіву, прогнозувати хід та управляти формуванням врожаю за допомогою біохімічних та біометричних показників посіву.

 

Силабус навчальної дисципліни “Фізіологія рослин та формування врожайності” для ЗВО спеціальності 201 Агрономія ОКР Магістр

Робоча програма з дисципліни “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ” спеціальність 201 – Агрономія

Курс лекцій з дисципліни “ФІЗІОЛОГІЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР” спеціальність 201 – Агрономія

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Фізіологія польових культур”