Основи екологічної хімії

Спеціальність:
Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Колесніков Максим Олександрович
Посилання:

Основною метою вивчення теоретичної частини курсу „Основ екологічної хімії” є: дати студентам необхідний мінімум знань з екологічної хімії, що сприяло б засвоєнню профілюючих дисциплін, у практичній роботі забезпечило б розуміння хімічних процесів, що відбувається у навколишньому середовищі, у тому числі в зонах підвищеного техногенного навантаження, їх впливу на біохімічні процеси живих організмів, а також можливих заходів для попередження забруднення навколишнього середовища продуктами життєдіяльності людини, забезпеченню виробництва екологічно чистої продукції і належних умов проживання, використання раціональних методів знешкодження засобів хімізації сільськогосподарського виробництва.

Робоча програма з дисципліни “Основи екологічної хімії”

Методичні вказівки до практичних занять

Курс лекцій здисципліни “Основи екологічної хімії”

Силабус з дисципліни “Основи екологічної хімії”