Введення до спеціальності (в комплексі з навчальною практикою)

Спеціальність:
Агрономія
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Алексеева Ольга Миколаївна

Метою курсу “Введення до спеціальності” передбачається ознайомлення студентів з особливостями вищої освіти, ВУЗу, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як науку і її зв’язок з іншими науками, визначення основних аспектів базових технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Агрономія” і можливість працевлаштування випускників ВУЗа за спеціальністю “Агрономія”.

Завдання . Передбачає знання :

  • історії виникнення і розвитку агрономії ,як науки ;
  • зв’язок агрономії з іншими науками;
  • специфічність сільського виробництва в галузі рослинництва ;
  • особливості навчання у вищій школі.

Робоча програма з дисципліни “Введення до спеціальності” Спеціальність 201 – Агрономія для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)

Курс лекцій з дисципліни “Введення до спеціальності ” Спеціальність 201 – Агрономія ОР перший (бакалаврський)

Методичні вказівки з дисципліни “Введення до спеціальності Спеціальність 201 – Агрономія ОР перший (бакалаврський)

Силабус з дисципліни “Введення до спеціальності” Спеціальність 201 – Агрономія для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)