Алексеева Ольга Миколаївна

Посада: Доцент кафедри плодоовочівництва виноградарства та біохімії

Базова вища освіта: Кримський сільськогосподарський інститут ім. М.І. Калініна,1977 р. Плодоовочів ництво і виноградар-ство, вчений агроном.

Вчене звання: Старший науковий співробітник зі спеціальності плодівництво. АС №001049, 2000 р

Науковий ступінь: Кандидат сільсько-господарських наук 06.01.07 - плодівництво СХ № 010179 1987 р. Продуктивность персика в зависимости от формы крон и схем размещения деревьев в условиях юга Степной зоны УССР.

Email: olha.alekseeva@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • формування, обрізування і програмування врожаїв у насадженнях кісточкових культур

Досвід наукової та викладацької діяльності: 1979-1987 – молодший науковий співробітник Українського наукового – дослідного інституту зрошуваного садівництва, відділ агротехніки м. Мелітополь.
1981-1985 – аспірантура (заочна) во Всесоюзному сільськогосподарському інституту заочної освіти.(ВСХІЗО) м. Балощиха – Москва
1987 рік – захистила дисертацію на тему “Продуктивність персика в зависимости от формы крон и схем размещения деревьев в условиях юга Степной зоны УССР” за спеціальністю
06.01.07 – плодівництво в Науково-дослідному зональному інституті садівництва нечорноземної смуги. м. Бірюльово – Москва.
1987-2004 рік –старший науковий співробітник відділу агротехніки Науково-дослідного інституту НААН України.
1999 рік –отримала наукове звання – старший науковий співробітник
1999-2012 рік – доцент кафедри загального землеробства у Таврійського державного
агротехнологічного університету (ТДАТУ)
2012-2017 рік – доцент кафедри рослиництва ТДАТУ
2017 рік - до теперішнього часу –доцент кафедри плодоовочівництва,виноградарства і біохімії. (ПОВБХ)

Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., доц. Алексєєвої О.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Алексєєва О.М.Формування і обрізування аличі.Садівництво по-українськи. 2020. №5(39). С. 53-55.

Алексєєва О.М. Основні аспекти росту дерев черешні залежно від строків основного обрізування . Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин». – Миколаїв, 2018. - С. 155-156.

Алексєєва О.М. Карбуємо черешню. Садівництво по-українськи. 2017. №1(19). С. 52-53

Алексєєва О.М., Безпятчук А.С. Теоретичні та технологічні аспекти кербування черешні // Матеріали Іvсеукраїнської науково-технічної інтернет-конференціїї студентів та магістрантів зв підсумками наукових досліджень 2016 року «Інноваційні технології». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – С. 4-5.

Алексєєва О.М., Ілляшенко Є.С. Порівняльна агроекономічна оцінка товарних і універсальних насаджень суниці сортів Хонейо і Альбіон в умовах Південного Степу України // Матеріали напуково-практичної конференції «Інтегровані технології вирощування та зберігання продуктів рослинництва за умов Степової зони України». Вип. 1, ТДАТУ. – 2015. – С. 20-23

Бондаренко П.Г., Алексєєва О.М. Вплив конструкції насаджень на ріст і продуктивність дерев черешні (Cerasus avium (L.) Moench.) в зоні Південного Степу України // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 жовтня 2015 р. – Мліїв: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка НААН, 2015

Алексєєва О.М., Зубко А.В. Продуктивність персика сорту Редхавен в насадженнях різних конструкцій // Збірник статей науково-технічної конференції магістрів та студентів ТДАТУ,2009-С.82- 85

Алексєєва О.М., Уманець Л.М. Потенційна продуктивність різних сортів персика в залежності від кліматичних умов року // Збірник статей науково-технічної конференції магістрів та студентів ТДАТУ,вип..8,т.3 Мелітополь,2009-С.88- 91

Алексєєва О.М. Особливості збирання плодів різних сортів персика (Persica) в умовах півдня України // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України /Редкол :Д.О.Мельничук та ін..- К.,2009.-вип. 133. С.302-306

Алексєєва О.М., Ялоха Т.М. Продуктивність персика різних сортів в залежності від конструкцій насаджень // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнологій в умовах глобального потепління» (4-6 червня 2009р.) Мелітополь-Кирилівка,2003,вип..1- С.16-18

Алексєєва О.М., Плехун І.О. Особливості диференціації та перезимівлі генеративних бруньок персика під урожай 2009 року // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету.Вип.9,т.3-Мелітополь: ТДАТУ, 2010р. С.3-6

Алексєєва О.М. Динаміка засвоєння життєвго простору деревами персика в насадженнях різних конструкцій // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету.Вип.9,т.3-Мелітополь: ТДАТУ, 2010р-С.8- 11

Алексєєва О.М., Зубко А.В. Формування листкового апарату у дерев персика сорту Редховен в насадженнях різних конструкцій // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.9,т.3-Мелітополь: ТДАТУ, 2010р. С.11-15

Алексєєва О.М., Носко В.С. Ріст і продуктивність різних гібридів соняшнику // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.9,т.3-Мелітополь: ТДАТУ, 2010р. С.32-36

Алексєєва О.М., Дрізік Г.С. Економічно-енергетична ефективність персика Валіант і Золотий Ювілей у насадженнях різних конструкцій // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.9,т.3-Мелітополь: ТДАТУ, 2010р. С.250-253

Алексеева О.Н., Уманец Л.М. Прогнозирование урожая персика разных сортов в условиях южной Степи Украины // Актуальные вопросы развития аграрного образования и науки: Материалы международной научно-практической конференции:часть1/ Росийский гос. Аграр. Заочн. Ун-т- Москва, 2010-2011, С.26-31

Алексєєва О.М. Основні аспекти формування потенційного врожаю і нормуючого обрізування різних сортів персика // Достижения и перспективы развития селекции, возделывания и использования плодовых культур: Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Никитского ботанического сада.ЯлтаУкраина 24-27 жовтня 2011г. – с.138-140

Алексєєва О.М., Бондаренко П.Г. Основні аспекти потенційної продуктивності персика різних сортів в умовах ДПДГ «Мелітопольське» Мелітопольського району Запорізької області // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету - Випуск 11 Т4- Мелітополь: ТДАТУ 2012 С.6-8

Алексєєва О.М., Серебровська Т.О. Показники продуктивності різних сортів столового винограду в умовах Запорізької області // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету - Випуск 11 Т4- Мелітополь: ТДАТУ 2012 С.169-172

Алексєєва О.М., Кравченко Т.М. Ріст і продуктивність різних сортів персика у Південному Степу України // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» 7-9 червня 2013р./за ред..проф. В.М.Кюрчева.- Мелітополь: ТДАТУ,2013- С.47-48

Алексєєва О.М., Буряніна К.В. Інтенсивні насадження персика в умовах Південного Степу України // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» 7-9 червня 2013р./за ред..проф. В.М.Кюрчева.- Мелітополь: ТДАТУ,2013- С.108-110

Алексеева О.Н., Бондаренко П.Г. Основные аспекты продуктивности персика разных сортов в условиях южной Степи Украины // Материалы научно-практической конференции молодых исследований Актуальные проблемы бухгалтерського учета и экономики.АПК/ Рос.гос. аграрн.заочн. ун-т.- М. 2013- С.5-10

Алексеева О.Н., Дризик А.С., Плехун И.А. Интенсификация насаждений персика в промышленных условиях южной Степи Украины // Материалы научно-практической конференции молодых исследований Актуальные проблемы бухгалтерського учета и экономики.АПК/ Рос.гос. аграрн.заочн. ун-т.- М. 2013- С.10-17

Алексеева О.Н., Серебровская Т.О. Агробиологическая оценка столовых сортов винограда в условиях Запорожско области // Материалы научно-практической конференции молодых исследований Актуальные проблемы бухгалтерського учета и экономики.АПК/ Рос.гос. аграрн.заочн. ун-т.- М. 2013- С.17-21

Алексєєва О.М. Науково-дослідний сад ТДАТУ як науково-методична база з підготовки студентів напрямку «Агрономія» // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір»/ За ред.. В.М. Кюрчева – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2014-192с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність - доцент кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії»
Наукова діяльність – відповідальний виконавець Підпрограми 2. "Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у відкритому та закритому грунті Південного Степу України»