Колесніков М.О., Пащенко Ю.П., Пономаренко С.П. Продукційний процес гороху посівного за умов застосування біопрепаратів. // Науковий вісник НУБіП України (секція: Біологія. Екологія. Біотехнологія). – 2016, – Т. 234. – С. 30-40.

Колесніков М.О., Пономаренко С.П. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого // Агробіологія. Зб. наук. Праць БЦНАУ. – 2016. – №1 (124). – С. 82-87.

Колесніков М.О. Продуктивність пшениці озимої при застосуванні регулятору росту Метіур в умовах південного Степу України // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Секція «Сільськогосподарські науки. Біологічні науки. Екологія». – Мелітополь: ТДАТУ. – 2016. – С. 9-11.

Іванова І.Є. Вплив заморожування на товарні, біохімічні, органолептичні показники плодів абрикосу, що вирощені в умовах Півдня України. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК / І.Є.Іванова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Т.2, Сільськогосподарські науки. Біологічні науки. Екологія.

Іванова І.Є. Використання методу проектів під час вивчення окремих тем курсу хімії / І.Є. Іванова, Е.С. Білоус // Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2016

Алексєєва О.М., Безпятчук А.С. Теоретичні та технологічні аспекти кербування черешні // Матеріали Іvсеукраїнської науково-технічної інтернет-конференціїї студентів та магістрантів зв підсумками наукових досліджень 2016 року «Інноваційні технології». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – С. 4-5.

Пащенко Ю.П. Стан про-антиоксидантної рівноваги в тканинах гусей за умов оксидативного стресу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Секція «Сільськогосподарські науки. Біологічні науки. Екологія». – Мелітополь: ТДАТУ. – 2016. – С. 11-13.

Кондратенко П.В., Бондаренко П.Г. Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) у світі та Україні // Садівництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 71. – Київ, 2016