План проведення методсемінарів на 2018-19 н.р.

 

Про методичну роботу на кафедрі ПОВБХ

Навчально-методична робота на кафедрі ПОВБХ спрямована на удосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для  засвоєння студентами навчальних дисциплін, що викладаються.

Співробітники кафедри ПОВБХ є авторами навчальних посібників:

 • Єременко О.А., Колесніков М.О. Практикум з основ екологічної хімії. Навчальний посібник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 272 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-665 від 10.02.2010 р.),
 • Колесніков М.О. Екологічна хімія атмосфери. Навчальний посібник. – Мелітополь: «Люкс», 2012. – 108 с.
 • Герасько Т.В. Еколого-біологічне (органічне) рослинництво. Навчальний посібник. – Мелітополь: «Люкс», 2013. – 124 с.
 • Помологія. Яблуня / Канашина Р.О., Красуля Т.І., Толстолік Л.М. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 626 с.
 • Герасько Т.В. Новейшие технологии природного земледелия. Практическое руководство для фермеров и дачников. – Санкт-Петербург.: «Диля», 2014. – 208 с.

 

На сьогоднішній час розроблені авторські курси: Електронний підручник «Практикум по розв’язанню задач з генетики» (автор доцент, к.б.н. Вельчева Л.Г.), «Хімія з основами біогеохімії» (автор доцент, к.с.г.н. Колесніков М.О.).

На кафедрі працює навчально-методичний семінар, де розглядаються актуальні питання впровадження інноваційних методів навчання. Викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні науково-методичних конференцій ТДАТУ.

Викладачами кафедри підготовлено більше ніж 50 навчально-методичні комплексів (НМКД) до  дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Протягом останніх 3 років викладачами кафедри було підготовлено та затверджено на методичних комісіях університету 80 навчально-методичних робіт та перезатверджено 39 робіт.

Для методичного та організаційного забезпечення практичної підготовки фахівців на кафедрі розроблені програми для всіх видів практик (автори доц.. Колесніков М.О., Вельчева Л.Г., Алексеева О.М., Герасько Т.В., Нінова Г.В.).

Приділяється значна увага навчально-методичному забезпеченню виконання бакалаврських та магістерських робіт та постійно оновлюється та розширюється їх тематика.

Проводиться робота з удосконалення методів, засобів і форм проведення аудиторних занять, самостійної роботи студентів та їх систематичного контролю знань. У навчальному процесі ефективно використовується навчальна мультимедійна та комп’ютерна техніка.  Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямі оновлення всієї навчально-методичної документації з дисциплін, що викладаються.

Основні напрями інноваційного вдосконалення методичної роботи на кафедрі ПОВБХ є:

 1. Вдосконалення методології викладання курсів з врахуванням вимог сучасних європейських стандартів освіти, вимог майбутнього часу та з метою підвищення якості освітніх послуг.
 2. Впровадження компетентнісного підходу в викладанні усіх дисциплін.
 3. Вдосконалити науково-методичне забезпечення системи практичної підготовки за тріадою: практичні навички у лабораторії (навчальне поле, навчальний полігон) – навчальна практика в умовах виробництва з викладачем –  виробнича практика (стажування).
 4. Широке впровадження електронних форм методичного супроводу навчального процесу з метою активізації самостійної роботи студентів..
 5. Розвиток комп’ютерних методів контролю знань в ланці: модуль – курс – державний іспит.
 6. Уніфікація та формалізація методів контролю знань з метою об’єктивності оцінювання.

2 4 3 1