ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Еременко Оксана Анатоліївна, д.с.- г.н., професор, проректор з наукової роботи – голова оргкомітету;

Прісс Олеся Петрівна, д.т.н., професор, директор НДІ агротехнологій та екології – заст. голови оргкомітету.

Члени оргкомітету:

Колесніков М.О. – к.с.-г.н., доцент, заві­дувач кафедри  плодоовочівництва, виногра­дарства та біохімії;

Алексєєва О.М. – к.с.-г.н., доцент кафе­дри  плодоовочівництва, виноградарства та біохімії;

Розова Л.В. – к.с.-г.н., доцент кафедри  плодоовочівництва, виноградарства та біо­хімії;

Герасько Т.В. – к.с.-г..н., доцент кафедри  плодоовочівництва, виноградарства та біо­хімії;

Пащенко Ю.П. – к.б.н., доцент кафедри  плодоовочівництва, виноградарства та біо­хімії;

Бондаренко П.Г. – к.с.-г.н., ст. викладач кафедри  плодоовочівництва, виноградар­ства та біохімії, м.н.с. Мелітопольської до­слідної станції садівництва ім.. М.Ф. Си­доренка ІС НААН України;

Нінова Г.В. – к.с.-г..н., доцент кафедри  плодоовочівництва, виноградарства та біо­хімії;

Капінос М.В. – асистент кафедри  плодоовочівництва, виноградарства та біо­хімії.

На головну