Програмування врожаю

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Бондаренко Павло Геннадійович

Завдання вивчення дисципліни “Програмування врожаю”:

– Вирішення проблеми одержання високих стабільних врожаїв сільськогосподарських культур шляхом визначення впливу основних екологічних факторів на їх продуктивність;

– встановлення ступеня забезпеченості вказаними факторами в конкретних природно-кліматичних умовах та можливістю та необхідністю їх регулювання;

– вміння оцінити вплив лімітуючих факторів на формування врожаїв сільськогосподарських культур і подолати їх негативні наслідки;

– здатність створення агрометеорологічного прогнозування врожайності окремих культур на різних етапах їх розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: теоретичні, біологічні, економічні, організаційно-технічні основи програмування урожайності, методи і способи прогнозу і програмування, вплив абіотичних факторів та формування врожаїв і методи їх регулювання, вплив технологічних процесів на формування врожаю і пошук взаємозв’язків між абіотичними факторами і технологічними процесами.

Вміти: організовувати дослідження з визначення дійсно можливого врожаю за кліматичним забезпеченням регіону і потенціальних можливостей сорту, розрахувати фотосинтетичний потенціал посівів і насаджень, який забезпечує одержання запланованого врожаю, розраховувати норми добрив і систему їх застосування під запланований врожай, скласти баланс і за умов зрошення розробити систему повного забезпечення посів овочевих культур, садів і виноградників вологою.

Програма навчання здобувачів ВО – силабус  дисципліни “Програмування врожаю” для спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство