Поглиблення фахової підготовки студентів, пошук та впровадження нового, прогресивного у навчальний процес – це мета, на досягнення якої спрямовані усі зусилля колективу кафедри по зв’язку з виробництвом.     

Кафедрою ЕТЕМ організовано проведення наступних практик:

  1. Експлуатаційної;
  2. Переддипломної виробничої практики для здобувачів ОР “Бакалавр”;
  3. Науково-дослідницької;
  4. Переддипломної виробничої практики для здобувачів ОР “Магістр”.

Всі  практики проходять згідно графіку проведення практик студентів ТДАТУ та організовані відповідно до положення про проведення практик студентів ТДАТУ.
Колектив викладачів та студентів кафедри активно співпрацює з машинобудівними підприємствами м. Мелітополь та господарствами АПК південного регіону України. Це сприяє впровадженню новітніх наукових розробок у виробництво і у навчальний процес. Значна увага приділяється зміцненню ділових зв’язків з філіями кафедри в ТзОВ «Магніт», ПП «Модуль 2000» та ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Преобразователь-комплекс”, де студенти в реальних умовах опановують прогресивні методи ремонту, експлуатації енергетичного устаткування та мають можливість долучитися до науково-дослідницьких робіт. З метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, придбання практичних навичок роботи, ознайомлення із специфікою обраної спеціальності студенти  проходять практику на провідних підприємствах регіону.

Студенти мають можливість самостійно обрати базу практики за умови відповідності паспорту бази практики вимогам згідно її програми проведення. Після закінчення процедури розподілу студентів за місцями проведення практики видається відповідний наказ по ВНЗу.

Під час виробничих практик студенти працюють в електроремонтних цехах підприємств в якості слюсарів, монтерів, електриків, обмотувальників та ін. Окрім цього, в цей період студенти готуються та захищають кваліфікаційні розряди за виробничими спеціальностями. Магістранти під час проходження науково – дослідницької практики мають обрати напрям наукових досліджень, остаточно визначитись із темою своєї кваліфікаційної роботи, зібрати матеріал для проведення досліджень, а найголовніше отримують безцінний  досвід роботи у складі творчих колективів науково-дослідних установ та передових господарств аграрного профілю.

Після закінчення практики студенти складають письмові звіти з практики і надають їх комісії для перевірки та подальшого захисту. Для оформлення звіту в кінці практики надається 3 доби, протягомі яких студент-практикант звільняється від виконання будь-яких робіт та займається виключно оформленням звіту.


Багато років кафедра підтримує зв’язок із іншими навчальними закладами та науковими установами України, зокрема:

Поглиблення фахової підготовки студентів, пошук та впровадження нового, прогресивного у навчальний і науковий процес – це мета, на досягнення якої спрямовані усі зусилля колективу кафедри по зв’язку з виробництвом.


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК ПО КАФЕДРІ ЕТЕМ

Напрям підготовки
 Курс 
Назва практики
Вид практики – тривалість в тижнях
Термін проведення практики
ЕЕЕ 
3, 1с 
Експлуатаційна 
 Виробнича – 6
з 06.06.2022р по 15.07.2022р 
ЕЕЕ 
4, 2с 
Переддипломна
Виробнича – 1 
з 09.05.2022р по 13.05.2022р 
 ЕЕЕ
М1
Науково-дослідницька 
Виробнича – 5 
з  06.06.2022р по 08.07.2022р
ЕЕЕ 
М2 
 Переддипломна 
Виробнича – 1 
з 17.01.2022р по 21.01.2022р


БАЗИ ПРАКТИК:

Бази проведення експлуатаційних практик

Бази проведення науково-дослідницької практики

Бази проведення переддипломних практик


Паспорт бази виробничої практики ПМП “Селенг”, м. Токмак, Запорізька область

Паспорт бази виробничої практики ТОВ “Епіцентр К”, м. Мелітополь, Запорізька область

Паспорт бази виробничої практики ТОВ “Відродження”, смт Покровське, Дніпропетровська область

Паспорт бази виробничої практики ТОВ “Барвінок-Інвест” СП Михайлівське Відділення реалізації нафтопродуктів”,
смт Пришиб, Запорізька область

Паспорт бази виробничої практики ТОВ “Сільенергомонтаж”, м. Мелітополь, Запорізька область

Паспорт бази виробничої практики Приазовський РЕМ ПАТ “Запоріжжяобленерго”, смт Приазовське, Запорізька областьРОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК:

Робоча програма та методичні вказівки для проведення виробничої експлуатаційної практики серед студентів 1С курсу ОР “Бакалавр” напрямку підготовки ЕЕЕ;

Робоча програма для проведення виробничої переддипломної практики серед студентів 4, 2С курсу ОР “Бакалавр” напрямку підготовки ЕЕЕ;

Робоча програма та методичні вказівки для проведення виробничої науково-дослідницької практики серед студентів М1 курсу ОР “Магістр” напрямку підготовки ЕЕЕ;

Робоча програма для проведення виробничої переддипломної практики серед студентів М2 курсу ОР “Магістр” напрямку підготовки ЕЕЕ.


НАКАЗИ ПО ТДАТУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК:

2020-2021 навчальний рік

Наказ №719-ПР від 12 травня 2021 року про проведення виробничої «науково-дослідницької» практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка факультету енергетики і комп’ютерних технологій

Наказ №718-ПР від 12 травня 2021 року про проведення виробничої експлуатаційної практики студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка факультету енергетики і комп’ютерних технологій 

Наказ №529-ПР від 09 квітня 2021 року про проведення переддипломної виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка факультету енергетики і комп’ютерних технологій

2019-2020 навчальний рік

Наказ №700-ПР від 10 червня 2020 року про проведення виробничої експлуатаційної практики студентів 3 та 1 С курсу для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка денної форми навчання

Наказ №701-ПР від 10 червня 2020 року про проведення науково-дослідницької практики для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» факультету енергетики і комп’ютерних технологій спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

2018-2019 навчальний рік:

Наказ №635-ПР від 24 квітня 2019 р. про проведення виробничої науково-дослідницької практики для здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка” денної форми навчання

Наказ №518-ПР від 04 квітня 2019 р. про проведення виробничої експлуатаційної практики студентів 3 та 1С курсу для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка” денної форми навчання

Наказ №517-ПР від 04 квітня 2019 р. про проведення переддипломної виробничої практики студентів денної форми навчання ступеня вищої освіти “Бакалавр” спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка” та напряму підготовки 6.100101 “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”

Наказ №1994-ПР від 14 грудня 2018 р. про проведення виробничої переддипломної практики серед студентів ОС “Магістр” напрямку підготовки “Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка”2  6
Дефектація двигуна заглиблювального насосу ПП “Модуль-2000” ТОВ «Мелітопольські теплові мережі»
 1  5
В електроремонтному цеху ПП “Калінішин В.В.” ТОВ «Мелітопольські теплові мережі»
 3  4
Намотка котушки пуско-захисної апаратури ПП “Калінішин В.В.” Вимір опору ізоляції електродвигуна ТОВ “Магніт”