ФОО 001

ФОО 002

 

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування охоплює найбільш сучасні, необхідні та перспективні напрями підготовки. Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців та надання знань, корисних для успішного і заможного життя кожної людини.

Висококваліфікований викладацький колектив кафедри фінансів, обліку і оподаткування ставить за мету не тільки формування у студентів нового фінансово-управлінського мислення та підготовки майбутньої професійної якісної фінансової та інтелектуальної еліти, але й становлення їх особистих якостей, їхнього світогляду, рівня розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

ЗАДАЧІ КАФЕДРИ:

  • сформувати у студентів вміння об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських суб’єктів.
  • набуття студентами практичних навичок застосовувати сучасні методи і методики оцінки фінансового стану, аналітичної роботи, пов’язаними з фінансовими аспектами діяльності організацій різних організаційно-правових форм.

ЗВІТ КАФЕДРИ ФБСС ЗА 2015-2020 РОКИ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Запрошуємо отримати вищу освіту за спеціальностями “Облік і оподаткування” та “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”!